Täysistunnon pöytäkirja 11/2002 vp

PTK 11/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. PERJANTAINA 15. HELMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Christina Gestrin /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.2. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.2. edustajat

 • Esa Lahtela /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 1—3/2002 vp.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on tänään valinnut puheenjohtajakseen ed. Ojalan ja varapuheenjohtajakseen ed. Akaan-Penttilän.

Edelleen ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 13. päivänä helmikuuta 2002 valinnut puheenjohtajakseen ed. Elon ja varapuheenjohtajakseen ed. Jäätteenmäen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi keskiviikon täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 13/x/2002

3) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​