Täysistunnon pöytäkirja 11/2008 vp

PTK 11/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. KESKIVIIKKONA 20. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tommy Tabermann /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.2. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk

20.—22.2. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.2. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

20.—22.2. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisätalousarvioehdotus hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki ajoneuvoverolain 28 §:n ja autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2007 vp  (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—6) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2007 vp  (Annika Lapintie /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

5) Laki vapaan autoedun ja auton käyttöedun määräytymisestä tuloverotuksessa

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 142/2007 vp  (Minna Sirnö /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

6) Tienkäyttömaksulaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 146/2007 vp  (Paavo Arhinmäki /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

7) Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2007 vp  (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki kuntalain 24 ja 30 §.n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2008 vp  (Kimmo Sasi /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

9) Laki turvatoimista eduskunnassa ja laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2008 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​