Täysistunnon pöytäkirja 11/2009 vp

PTK 11/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. TORSTAINA 19. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.55—20.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Tuulikki Ukkola /kok (16.15)
 • Heikki A. Ollila /kok (17.11)
 • Leena Rauhala /kd (20.03)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.2. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

19. ja 20.2. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.2. edustajat

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2008 vp (Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2008 vp (Sanna Lauslahti /kok ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

5) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan ja 10 a §:n 1 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2008 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

6) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2008 vp (Juha Hakola /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2008 vp (Sanna Perkiö /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen