Täysistunnon pöytäkirja 11/2010 vp

PTK 11/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

11. PERJANTAINA 19. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 2.3.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2014. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 18.2.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 10/3/2010

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—3 §:n mietinnön mukaisina.

4 §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on hallituksen esityksessä. Se tarkoittaa, että asiamiehen tiedonsaantioikeutta ei kavenneta ja että se on yhtäläinen tasa-arvovaltuutetun tiedonsaantioikeuden kanssa.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Yrttiahon ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 129, ei 25; poissa 45.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 5—11 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.2.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 9/6/2010

Yleiskeskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 106, ei 51; poissa 42.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen selvitykset sidonnaisuuksistaan

Keskustelu

Muu asia  M 1/2010 vp

Puhemies:

Esitellään eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ja apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 23.2.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen