Täysistunnon pöytäkirja 110/2001 vp

PTK 110/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. PERJANTAINA 5. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.10. edustaja

 • Henrik Lax /r

5.—10.10. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.10. edustaja

 • Tero Mölsä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.10. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pia Viitanen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 162—171/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 892, 907, 915, 916, 920, 926, 928/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 6/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen