Täysistunnon pöytäkirja 110/2002 vp

PTK 110/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TORSTAINA 3. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.10. edustajat

 • Maija Perho /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

3. ja 4.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Esko Helle /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.10. edustaja

 • Ulla Juurola /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.10. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Timo Seppälä /kok
 • Jouko Skinnari /sd

3. ja 4.10. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Harry Wallin /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 89/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 249/2000 vp, 41/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

5) Laki kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

6) Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain kumoamisesta sekä lait kansaneläkelain 59 §:n ja sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2002 vp (Timo Ihamäki /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2002 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

8) Lait lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n ja työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2002 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2002 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2002 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2002 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​