Täysistunnon pöytäkirja 110/2008 vp

PTK 110/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. TORSTAINA 20. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—17.37), puhemies Sauli Niinistö (17.37—19.28) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.28—20.49).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 55 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Eero Reijonen /kesk (16.17)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (16.40)
 • Eero Heinäluoma /sd (16.53)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (18.30)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paula Risikko /kok

20. ja 21.11. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Kalmari /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sanna Perkiö /kok

20.—22.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.11. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Antti Vuolanne /sd

20. ja 21.11. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Minna Sirnö /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/1/2008

3) Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/2/2008

5) Laki ampuma-aselain 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2008 vp (Markku Pakkanen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Laki kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2008 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2008 vp (Markku Laukkanen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2008 vp (Eero Lehti /kok ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 7) asian yhteydessä.]

9) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2008 vp

Lakialoite  LA 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 vp, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 31/2007 vp, 36, 58/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen