Täysistunnon pöytäkirja 111/2008 vp

PTK 111/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. PERJANTAINA 21. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.02—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Stefan Wallin /r
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.11. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 21.11.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 196—199/2008 vp, joista hallituksen esitys 199 on esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Hallituksen esityksen 199 johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 25.11.2008 kello 12.

__________

Valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta

Puhemies:

Valtioneuvosto on 20.11.2008 antanut eduskunnalle selonteon hankintalakiuudistuksesta (VNS 7/2008 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 709, 726, 753, 764—766, 768—774, 777, 779—781, 783, 787—789, 792, 794/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/2/2008

Keskustelussa on ed. Markku Uusipaavalniemi ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton kertomuksen johdosta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Markku Uusipaavalniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta äänin

jaa 130, ei 19; poissa 50.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/4/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

11 luvun 2 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

11 luvun 3 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 §:n 3 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti, jolloin työllisyyden edistämistoimikunnan jaostoon tulee viisi jäsentä ehdotetun kolmen sijaan.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 58; poissa 44.

( Ään. 2 )

11 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

1 luvun 4 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa. Se tarkoittaa, että työttömyysturvaratkaisut tehtäisiin toimikunnassa yksittäisen virkailijan sijasta.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 luvun 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 57; poissa 45.

( Ään. 3 )

1 luvun 9 § ja luvun otsikko hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2 luvun 5 §, jota ei ole mietinnössä

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että yrittäjien ja yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaoi- keutta parannetaan.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 2 luvun 5 §:ää, äänin

jaa 97, ei 57; poissa 45.

( Ään. 4 )

10 luvun 10 § ja luvun otsikko sekä 11 luvun 2 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

11 luvun 4 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa. Se tarkoittaa sitä, että työttömän oikeussuojaa parannetaan.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 luvun 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 98, ei 58; poissa 43.

( Ään. 5 )

11 luvun otsikko, 12 luvun 1 ja 9 § ja luvun otsikko, 13 luvun 1, 3 ja 9 § ja luvun otsikko sekä voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

3. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Puhemies:

Alkaa vaikuttaa siltä, että meidän on pakko keskeyttää tämän asian käsittely, jotta suuren valiokunnan kokous pääsee alkamaan ajoissa.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/6/2008

5) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​