Täysistunnon pöytäkirja 111/2012 vp

PTK 111/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

111. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.03) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.03—18.45).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Kaj Turunen /ps
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Kaj Turunen /ps (16.16)
 • Sampsa Kataja /kok (16.17)
 • Eero Lehti /kok (16.24)
 • Mika Niikko /ps (17.00)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 15.11.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 162, 163/2012 vp, joista hallituksen esitys 163 on esitys vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä.

Lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 19.11.2012 kello 12.

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi Pia Kauman ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi Markku Mäntymaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1.—26. ja 28.—35. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2012 vp

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2012 vp (Janne Sankelo /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki tieliikennelain 38 §:n 2 momentin muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2012 vp (Ismo Soukola /ps)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Laki rikoslain 2 c luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2012 vp (Mika Niikko /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

12) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2012 vp (Jussi Niinistö /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 16.11.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​