Täysistunnon pöytäkirja 111/2013 vp

PTK 111/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. TIISTAINA 12. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.01—15.53 ja 16.45—16.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.53—16.45).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (14.31)
 • Leena Harkimo /kok (14.57)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 7.11.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 77, 78/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 77 lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asiasta U 78 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Namibian tasavallan presidentin vierailu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnalle myös ilmoitetaan, että tänään noin kello 15.15 saapuu täysistuntoa seuraamaan Namibian tasavallan presidentti.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 19) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2013 vp

Lakialoite  LA 42/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014 ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 13.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​