Täysistunnon pöytäkirja 111/2014 vp

PTK 111/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. KESKIVIIKKONA 12. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—17.03) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.03—19.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.29)
 • Tapani Mäkinen /kok (14.41)
 • Päivi Lipponen /sd (15.37)
 • Aila Paloniemi /kesk (16.02)
 • Markus Lohi /kesk (16.08)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Laki varallisuusverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2014 vp (Maria Lohela /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—56) asiasta. Totean, että 1)—4) asia sisältävät perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoitteita, 5)—53) asia keskustan eduskuntaryhmän toimenpide- ja lakialoitteita ja 54)—56) asia vasemmistoliiton eduskuntaryhmän lakialoitteita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Kaj Turunen, keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelee Kimmo Tiilikainen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Kari Uotila. Tämän jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri Antti Rinne.

Vaihtoehtobudjetin esitelleille edustajille puhemies voi myöntää myös normaalista 1 minuutin vastauksesta poikkeavia enintään 2 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Laki tuloverolain 127 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2014 vp (Maria Lohela /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

3) Laki tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2014 vp (Maria Lohela /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

4) Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2014 vp (Maria Lohela /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

5) Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2015—2019 sekä laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

6) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

7) Laki avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

8) Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain sekä laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n 12 momentin kumoamisesta ja laki tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

9) Laki tuloverolain 33 a ja 33 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yh teydessä.]

10) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

11) Laki kivihiilen haittaverosta sekä laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 23 ja 25 §:n ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

12) Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki ja laki tuloverolain 125 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

13) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

14) Laki ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

15) Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

16) Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

17) Uuden kasvun rahaston perustaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 20/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

18) Kasvua tukeva yritysten rahoitusmahdollisuuksien uudistaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 21/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

19) Valtion Infra Oy:n perustaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 22/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

20) Biotalouden nostaminen kansalliseksi kärkihankkeeksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 23/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

21) Julkisen sektorin tietojärjestelmien yhtenäistäminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 24/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

22) Nuorisotakuun kehittäminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 25/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

23) Oppisopimuskoulutuksen uudistaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 26/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

24) Siirtohinnoittelun valvontaresurssien tehostaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 27/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

25) Vuokra-asunto- ja omistusoikeusasuntotuotannon tehostaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 28/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

26) Polttoaineveron palautusjärjestelmä suomalaiselle kuorma-autoliikenteelle

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 29/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

27) Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

28) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

29) Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

30) Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

31) Laki maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

32) Laki maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

33) Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

34) Laki lapsilisälain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

35) Laki henkilökorttilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

36) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 134 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

37) Ilmoitusmenettelyn käyttöönottaminen ennakkoperintä- ja ALV-rekisteriin pääsemiseksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 30/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

38) Irtisanomiskorvauksen kohdistaminen työntekijän perustaman yrityksen alkupääomaksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 31/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

39) Tekijänoikeuskorvauksen verotuksen muuttaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 32/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

40) Eläinrekisteri byrokratian karsimiseksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 33/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

41) Viljelijöiden oikeusturvan parantaminen tukivalvonnoissa

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 34/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

42) Maatalouden ympäristölupajärjestelmän muuttaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 35/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

43) Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 36/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

44) Vapaaehtoistyön mahdollisuuksien parantaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 37/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

45) Tulevaisuuskutsuntojen järjestäminen kutsuntaikäisille nuorille

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 38/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

46) Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen työsuhteesta koulutussuhteeksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 39/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

47) Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen uudistaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 40/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

48) Lupamenettelyn poistaminen tilapäisistä tienvarsiopastuksista

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 41/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

49) Yhteispalvelupisteiden perustaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 42/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

50) Viranomaisen valitusoikeuden rajoittaminen toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 43/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

51) Syyttäjien työtaakan helpottaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 44/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

52) Viranomaispäätösten perusteleminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 45/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

53) Rahankeräyslain uudistaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 46/2014 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

54) Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2014 vp (Risto Kalliorinne /vas ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

55) Laki oppivelvollisuudesta ja eräät muut siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2014 vp (Paavo Arhinmäki /vas ym.)

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

56) Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2014 vp (Silvia Modig /vas ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

57) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

58) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

59) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

60) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

61) Hallituksen esitys eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

62) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

63) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

64) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

65) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

66) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 13.11.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​