Täysistunnon pöytäkirja 112/2001 vp

PTK 112/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. KESKIVIIKKONA 10. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /rem
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pia Viitanen /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Timo Ihamäki /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.10. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Jari Vilén /kok

10. ja 11.10. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Risto Kuisma /rem
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

10.—12.10. edustaja

 • Mikko Elo /sd

11.10. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

11. ja 12.10. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.—19.10. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.10. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pia Viitanen /sd

11.10. edustaja

 • Seppo Lahtela /kesk

11. ja 12.10. edustaja

 • Lasse Virén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Keskustelua ei synny.

1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 8/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—5. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1.—5. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 9/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/1/2001

14) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Laki perusopetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2001 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

16) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2001 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2001 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2001 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

19) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 16 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2001 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2001 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

21) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2001 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio