Täysistunnon pöytäkirja 112/2003 vp

PTK 112/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

112. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Markku Koski /kesk

12. ja 13.12. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.12. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.12. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 379, 421, 427, 432, 433, 436, 441, 443, 444, 446, 448, 451, 452, 455, 456, 458, 460, 463/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 136/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

PTK 111/1/2003

Keskustelussa on ed. Markku Rossi ed. Arto Satosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Nyt päätetään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen käsittelyn pohjasta.

Äänestys ja päätös:

Joka yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi vastalauseeseen sisältyvän lakiehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on yhtynyt perustuslakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 9. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 110/3/2003

Yleiskeskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi vastalauseeseen 1 sisältyvän lakiehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Huotarin tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Huotari ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Huotarin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2—11 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

7 luvun 3 § hyväksytään keskustelutta.

7 luvun 11 §

Keskustelu:

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 § saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että vajaakuntoisen työllistävälle yritykselle voitaisiin myöntää työllistämistukea 36 kuukaudeksi ja tällöin vajaakuntoiselle tulisi mahdollisuus työllistyä yritykseen samoin ehdoin asuinpaikasta ja yrityksen statuksesta riippumatta.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Holmlundin tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Holmlund ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 33.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. lakiehdotus

9 luvun 7 §

Keskustelu:

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 § saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että vajaakuntoisen työllistävälle yritykselle yhdistelmätuki voidaan määrätä maksettavaksi 24 kuukaudelta. Tämä asettaisi vajaakuntoisen työllistävät yritykset tasa-arvoiseen asemaan keskenään yhdistelmätuen osalta ja antaisi samalla vajaakuntoisille oikeuden työllistyä samoin ehdoin kaikkiin yrityksiin.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Holmlundin tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Holmlund ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 38.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/20/2003

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen