Täysistunnon pöytäkirja 112/2006 vp

PTK 112/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. TORSTAINA 9. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Pekka Kuosmanen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.11. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

9. ja 10.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd

9.—11.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

9.—16.11. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd

9. ja 10.11. edustaja

 • Pirkko Peltomo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Markku Koski /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Satu Taiveaho /sd

9. ja 10.11. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Sirpa Paatero /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Välikysymys 5/2006 vp: Alkoholin käytön vähentäminen alkoholiveroa korottamalla

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Päivi Räsänen ja 75 muuta edustajaa ovat tänään 9. päivänä marraskuuta 2006 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 5 alkoholin käytön vähentämisestä alkoholiveroa korottamalla (VK 5/2006 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Räsäselle välikysymyksen esittämistä varten.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus kevensi 1.3.2004 alkaen alkoholiveroa kolmanneksella, väkevien osalta jopa 44 prosentilla. Alkoholin kulutus on toteutetun veronkevennyksen ja samaan aikaan tapahtuneen tuontirajoitusten poistumisen jälkeen noussut ennätykseen, yli 10 litraan puhdasta alkoholia henkilöä kohden vuodessa. Tämä on merkinnyt alkoholihaittojen voimakasta kasvua ja siitä aiheutuvien erityyppisten kustannusten lisääntymistä yhteiskunnalle.

Maassamme on jo yli puoli miljoonaa alkoholin suurkuluttajaa. Alkoholisairauksista on muodostunut suurin ja ylivoimaisesti kallein kansanterveysongelma. Eliniän odotteen on jopa ennustettu kääntyvän kymmenen vuoden sisällä Suomessa laskuun mm. elintapasairauksien, kuten lisääntyneen alkoholinkäytön, vuoksi.

Alkoholikuolemat ovat lisääntyneet useilla sadoilla tapauksilla. Alkoholista johtuvista syistä kuoli viime vuonna kaikkiaan noin 2 000 ihmistä, mikä on noin 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan viime vuonna työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi nousivat alkoholisairaudet ja -myrkytykset. Alkoholi aiheutti myös jo lähes yhtä usean naisen kuoleman kuin yleisin kuolinsyy, rintasyöpä. Alkoholin pysyvästi vaurioittamia lapsia syntyy sadoittain, eräiden arvioiden mukaan jopa 1 000 lasta vuosittain.

Paitsi alkoholisairaudet myös erilaiset onnettomuudet ja väkivallanteot ovat lisääntyneet. Lastensuojelu, päihdesairaudet ja järjestyksenpito nielevät yhä suuremman osan kuntien menoista. Kunnat maksavat arviolta 80 prosenttia alkoholin haitoista. Lisäksi menoja aiheutuu mm. tapaturmista ja väkivallanteoista vakuutusyhtiöille, työstä poissaoloista työnantajille ja ennenaikaisesta eläköitymisestä työeläkejärjestelmälle. Kotitalouksille aiheutuu monenlaisia henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.

Suomessa alkoholin kulutus on kasvanut lähes suorassa suhteessa alkoholin reaalihintatason alentumiseen. Alkoholihaitat lisääntyvät kokonaiskulutuksen kasvun myötä. Alkoholipolitiikan asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että hintasäätely alkoholiveron korotuksen kautta on selvästi tehokkain keino vähentää kulutusta.

Kuitenkaan Vanhasen hallitus ei ole uskonut tutkijoita ja muita asiantuntijoita eikä ole kuullut opposition vaatimuksia. Hallituksen vastaus voimakkaasti kasvaneiden ongelmien ehkäisyyn on päihdeohjelma, johon kuuluu ehdotuksia lähtien pienistä mainontaa rajoittavista toimenpiteistä, sikiövaurioista varoittavista merkinnöistä pullon kyljessä tai alkoholin aamumyynnin rajoituksista. Hallituksen esittämät toimet voivat vaikuttaa kehitykseen jonkin verran, mutta parhaimmillaankin vaikuttavuus jäänee marginaaliseksi.

Välinpitämätön alkoholipolitiikka uhkaa jo tulevaisuuden Suomen kilpailukykyä ja taloutta. Epäonnistuneen alkoholipolitiikan seuraukset vahvistavat merkittävästi väestön ikääntymisen aiheuttamia paineita kansantalouden ja työvoimapolitiikan kestokyvylle. Meillä ei ole taloudellisesti eikä työvoimapoliittisesti varaa menettää työvoimaa alkoholin takia. Asiaan on nopeasti ja voimakkaasti puututtava.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä alkoholiverotuksen suhteen, jotta alkoholinkäyttö saadaan kääntymään laskuun sekä alkoholihaittojen ja -kuolemien määrä vähenemään?

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 256/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 257/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2006 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2006 vp (Seppo Lahtela /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2006 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2006 vp (Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

10) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2006 vp (Jouko Laxell /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2006 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2006 vp (Matti Kauppila /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

15) Laki työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2006 vp (Jouko Laxell /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 146/2006 vp (Jouko Laxell /kok)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​