Täysistunnon pöytäkirja 112/2008 vp

PTK 112/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—15.59 ja 20.01—20.42), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—18.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—20.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Liisa Jaakonsaari /sd (14.20)
 • Suvi Lindén /kok (16.02)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Paula Risikko /kok

25. ja 26.11. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok

25. ja 26.11. edustaja

 • Tarja Tallqvist /kd

25.—28.11. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 20.11.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 65, 66/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 65 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 66 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2008 vp

Lakialoite  LA 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 vp, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 31/2007 vp, 36, 58/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/3/2008

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä.]

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 22.11.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 111/4/2008

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7)  Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Yleissopimusta ei tässä vaiheessa hyväksytty.

Yleissopimusta täydentävää suositusta koskeva ehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Suomen ja Tšekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 27/2007 vp, 15, 26/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/1/2008

14) Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/2/2008

17) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2007
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2008 vp

Kertomus  K 3/2008 vp

Kertomus  K 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Viimeisenkin edustajan poistuttua täysistuntosalista lausuu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 20.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen