Täysistunnon pöytäkirja 112/2013 vp

PTK 112/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. KESKIVIIKKONA 13. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.16—15.44) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.44—17.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Jörn Donner /r (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Pia Kauma /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuren valiokunnan kokouksen johdosta aloitamme myöhässä.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Valtioneuvosto on tänään 13.11.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 185/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014 ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 14.11.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​