Täysistunnon pöytäkirja 113/2003 vp

PTK 113/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

113. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Markku Koski /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.12. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.12. edustaja

 • Arto Satonen /kok

15. ja 16.12. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.12. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Välikysymys 3/2003 vp: Maatalouden tukiratkaisut

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Toimi Kankaanniemi ja 66 muuta edustajaa ovat 12. päivänä joulukuuta 2003 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 maatalouden tukiratkaisuista (VK 3/2003 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Kankaanniemelle välikysymyksen esittämistä varten.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

  Suomi sai liittyessään Euroopan unioniin oikeuden maksaa kansallista tukea oman maataloustuotannon ylläpitämiseksi koko maassa. Tämä oikeus kirjattiin liittymissopimuksen artikloihin 141 ja 142.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus neuvotteli kesän ja syksyn 2003 aikana Euroopan unionin komission kanssa Etelä-Suomea koskevan artiklan 141 mukaisen tukiratkaisun. Neuvotteluissa hallitus ei saavuttanut itse asettamiaan ja kaikkien poliittisten puolueiden yksimielisesti tukemia keskeisiä tavoitteita. Sittemmin hallitus hyväksyi komission neuvotteluissa määrittelemät tiukat ehdot.

Hallituksen hyväksymä neuvottelutulos merkitsee sitä, että Suomi varmisti oikeuden maksaa kansallisista varoista tukea vain vuoteen 2007 asti, minkä jälkeen asia on jälleen keskeisiltä osiltaan avoin. Neuvottelutulos johtaa Etelä-Suomessa maatalouden tuotantotukien mittaviin, yhteensä lähes 30 %:n suuruisiin leikkauksiin. Maatalous joutuu tämän vuoksi vakaviin vaikeuksiin Etelä-Suomessa. Lisääntyvät investointituet korvaavat tuotantotukileikkauksia vain osittain ja osalle viljelijöitä. Päinvastoin ne saattavat houkutella sellaisiin investointeihin, joilla ei ole pitkällä tähtäyksellä riittävää kannattavuutta.

Vaikka epäonnistuneet artiklan 141 neuvottelut eivät koskeneet mitenkään artiklaa 142, hallitus suunnittelee leikkauksia myös keskisen ja pohjoisen Suomen viljelijöiden tukiin. Etelä-Suomen maakuntien viljelijöiden lisäksi siis myös Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Kainuun, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan viljelijät ovat menettämässä tuloja hallituksen kylmän leikkauspolitiikan vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan /kesk julkisuudessa esittämä kanta siitä, että vuonna 2004 leikataan tuotantotukia myös pohjoisella 142-alueella 3 %:lla, huolestuttaa perustellusti viljelijöitä. Tämä suunnitelma antaa nimittäin vahvan viitteen siitä, että 142-alueella hallitus aikoo toteuttaa tulevina vuosina kaikki samansuuruiset leikkaukset kuin hallitus joutuu tekemään eteläisellä 141-alueella epäonnistuneiden neuvottelujen vuoksi. Se, kuinka näitä menetyksiä pystytään korvaamaan viljelijöille muilla toimenpiteillä, on edelleen avoinna.

Suomen alkuperäisillä 141-neuvottelutavoitteilla, jotka hallitus ja tuottajajärjestöt sopivat yhdessä, oli tarkoitus vakauttaa Suomen maatalouspolitiikka. Nyt epäonnistuneen 141-ratkaisun, luonnonhaittakorvausjärjestelmän ja ympäristötukijärjestelmän uudistamisen sekä EU:n maatalousreformin toteuttamisen seurauksena maataloutemme on joutumassa erittäin vaikeaan tilanteeseen. Samalla koko kotimainen elintarviketalous kymmeninetuhansine työpaikkoineen vaarantuu koko Suomessa. Myös monet kunnat ajautuvat entistä vaikeampaan asemaan, kun ne menettävät sekä työpaikkoja että verotuloja.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin pikaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen kotimaisen elintarviketalouden tulevaisuuden, maatalouden riittävän kannattavuuden ja maaseudun elinvoimaisuuden sekä Etelä-Suomen käsittävällä 141-alueella että Väli- ja Pohjois-Suomen käsittävällä 142-alueella?

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Unto Valpas /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Maija Perho /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Iivo Polvi /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jere Lahti /kok"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004; Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55, 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2003 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—908/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39.

Viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin valtion vuoden 2004 talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen käydään yleiskeskustelu nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/4/2003

2) Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 136/2003 vp

Puhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt perustuslakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/1/2003

6) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 5. lakiehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden ja niistä tehdään päätös samalla kertaa. 1. lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisessa järjestyksessä, minkä vuoksi sen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotan näin ollen meneteltäväksi seuraavasti: Jos 1. lakiehdotus hyväksytään, katsotaan myös 2.—5. lakiehdotuksen tulleen hyväksytyiksi niiden keskinäisen sidonnaisuuden vuoksi. Jos taas eduskunta ei hyväksy 1. lakiehdotusta, katsotaan 2.—5. lakiehdotus rauenneiksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

1. lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsotaan myös 2.—5. lakiehdotuksen tulleen hyväksytyiksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—9. sekä 12. ja 13. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1.—9. sekä 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 10. ja 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/2/2003

19) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 112/3/2003

Keskustelu päättyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​