Täysistunnon pöytäkirja 113/2008 vp

PTK 113/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.05—16.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.58—20.20) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (20.20—22.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Reijo Kallio /sd (18.58)
 • Valto Koski /sd (21.05)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.11. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

26. ja 27.11. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

26.—28.11. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.11. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk

26. ja 27.11. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 27/2007 vp, 15, 26/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/12/2008

Keskustelussa on ed. Tuula Peltonen ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 61; poissa 34.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/16/2008

Keskustelussa on ed. Esa Lahtela ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 63; poissa 33.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2008 vp

Lakialoite  LA 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 vp, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 31/2007 vp, 36, 58/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/1/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, joka merkitsee sitä, että 60 000:sta ylöspäin verotetaan kireämmin kuin hallitus esittää.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Heli Paasio on ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Kuopan ehdotuksesta ed. Kalliksen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Paasion ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Mikko Kuopan ehdotuksen äänin

jaa 161, ei 6; poissa 32.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ja ed. Mikko Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Heli Paasion ehdotuksen äänin

jaa 139, ei 25; poissa 35.

( Ään. 4 )

3) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 63; poissa 34.

( Ään. 5 )

2 §, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

69 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

72 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 72 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Kysymys on komennusmiehistä ja heidän työmatkoistaan ja siitä, että kilometrimäärät muutetaan 80:ksi ja ehdoksi laitetaan "tai yöpyminen".

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta. Vasemmistoliiton vastalauseessa on saman sisältöinen pykäläehdotus.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka hivenen eroaa vastalauseissa 1 ja 2 olevasta — vähän parempi.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ja ed. Heli Paasion ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 112, ei 54; poissa 33.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 72 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 61; poissa 34.

( Ään. 7 )

72 a §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Kysymys on yhä komennusmiehistä ja työntekemispaikasta.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta. Vasemmistoliiton vastalauseessa on saman sisältöinen, tosin hieman eri sanoilla sanottuna.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka hivenen poikkeaa edellä mainituista — parempi.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ja ed. Heli Paasion ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 107, ei 56; poissa 36.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 72 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 98, ei 60; poissa 41.

( Ään. 9 )

72 b ja 92 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

93 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kysymys on asunnon ja työpaikan välisistä matkakustannuksista ja omavastuun säilyttämisestä nykyisellään. Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa 2 on.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 93 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 55; poissa 36.

( Ään. 10 )

95 §, jota ei ole mietinnössä

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että omaishoitajien verotus tulisi samaan asemaan kuin palkansaajien, ja jota ministeri eilen kovasti salissa kehui.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 95 §:ää, äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 11 )

98 a, 100 ja 101 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

105 a §, jota ei ole mietinnössä

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että huoltajavähennys otettaisiin ansiotulovähennyksenä käyttöön.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 105 a §:ää, äänin

jaa 136, ei 25; poissa 38.

( Ään. 12 )

106 §, jota ei ole mietinnössä

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 106 § saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, joka merkitsee sitä, että perusvähennys nostettaisiin 3 000 euroon ja leikkauskerroin olisi 30.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että korotetaan 2 500 euroon.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Heli Paasion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ja ed. Mikko Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 55, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 106 §:ää, äänin

jaa 101, ei 60; poissa 38.

( Ään. 14 )

116 c § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

125 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä työtulovähennyspykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion työtulovähennystä koskevaa ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 125 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 60; poissa 38.

( Ään. 15 )

127 a § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

127 c §, jota ei ole mietinnössä

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi putkiremontista kerrostaloissa saataisiin kotitalousvähennys ihan niin kuin muut, omakotitalossa asuvat saavat.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 127 c §:ää, äänin

jaa 103, ei 56; poissa 40.

( Ään. 16 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan tulee antaa lausunto.

Työministeri Cronbergin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Lisäksi puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestäisivät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7)  Hallituksen esitys tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/3/2008

12) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/4/2008

13) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2008 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2008 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2008 vp (Elisabeth Nauclér /r)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2008 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 72—115/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi. Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina 27.11.2008 kello 14.00.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi. Ehdotukset tehdään numerojärjestyksessä monisteen mukaisesti. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen.

Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Niiltä osin, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, lisätalousarvioehdotus katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

18) Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​