Täysistunnon pöytäkirja 113/2009 vp

PTK 113/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. TORSTAINA 26. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.05) ja puhemies Sauli Niinistö (18.05—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Krista Kiuru /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pauliina Viitamies /sd (16.41)
 • Valto Koski /sd (17.59)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

__________

2) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2009 vp

Lakialoite  LA 127/2007 vp, 122/2008 vp, 20, 61, 105/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 48/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/3/2009

3) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2009 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n ja 18 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2009 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki vanhempainvapaasta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2009 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 27.11.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen