Täysistunnon pöytäkirja 113/2010 vp

PTK 113/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. PERJANTAINA 12. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Sanna Perkiö /kok (s)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 12.11.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 250—256/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 765—767, 770, 784, 787, 788, 790—798, 800, 802, 803, 805—807, 810, 811, 813—815, 818—821, 823—825, 827—844/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2010 vp

Lakialoite  LA 91/2007 vp, 74/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 63/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 111/11/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, eli siihen tulisi uusi 4 kohta, joka turvaisi kotimaisen marjamehutuotannon jatkumisen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 29; poissa 31.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 2 ja 3 §:n sekä 3 §:n liitteenä olevan verotaulukon 1 mietinnön mukaisina.

3 §:n liitteenä oleva verotaulukko 2

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko 2 hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, mikä tarkoittaa, että luonnonvedet poistetaan tästä virvoitusjuomaluettelosta.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Ahteen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Ahde on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko 2 hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ahteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n liitteenä olevan verotaulukon 2 mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 63 poissa 30.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 4—8 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 70, 72, 76/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/15/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3 ja 5 b §:n mietinnön mukaisina.

7 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 7 a §:n mietinnön mukaisena.

7 b §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 b § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli asumislisän nostaminen ei välttämättä vaikuta opintorahaan.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 4 )

11 §, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee 100 euron tasokorotusta opintorahaan.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 11 §:ää, äänin

jaa 123, ei 47; poissa 29.

( Ään. 5 )

14 §, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli asumislisä muuttuu ympärivuotiseksi.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 14 §:ää, äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 15, 16, 16 a ja 17 §:n mietinnön mukaisina.

19 §, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että vanhempien tulot eivät jatkossa vaikuttaisi alle 20-vuotiaiden itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintorahan tasoon.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 19 §:ää, äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 20 ja 25 b §:n mietinnön mukaisina.

48 §, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee opintotuen sitomista indeksiin, kuten kaikkein muiden etuuksien kohdalla on jo tehty.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 48 §:ää, äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 111/14/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2—4 §:n ja 1 luvun otsikon, 7 b, 7 c, 7 e, 8 ja 8 a §:n ja 2 luvun otsikon, 11 §:n ja 3 luvun otsikon, 14—16, 16 a, 16 b §:n ja 4 luvun otsikon, 24 §:n ja 5 luvun otsikon, 28—30 §:n ja 6 luvun otsikon, 32, 35 ja 36 §:n ja 7 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

40 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 40 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 131, ei 38; poissa 30.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 40 a §:n ja 8 luvun otsikon, 42 §:n ja 9 luvun otsikon, 44 a, 46, 47 ja 47 a §:n ja 10 luvun otsikon sekä voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 111/18/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

4 a §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että perusturvan riittävyyttä tarkastellaan joka toinen vuosi joka neljännen vuoden sijasta ja jos se todetaan riittämättömäksi, niin sitä myös korotetaan.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 37; poissa 30.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/11/2010

7) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 16.11.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​