Täysistunnon pöytäkirja 113/2012 vp

PTK 113/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—16.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Mikko Savola /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Markku Rossi /kesk (16.03)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi Lasse Männistön ja

ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi Esko Kurvisen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2012 vp

Lakialoite  LA 23/2011 vp, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 10, 29/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 19, 51/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/1/2012

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2012 vp

Lakialoite  LA 47/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/2/2012

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/3/2012

12) Hallituksen esitys eduskunnalle arvo-paperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.—26. ja 28.—35. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi; Hal- lituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 163/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 86—99/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 22.11.2012 kello 12.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 21.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​