Täysistunnon pöytäkirja 113/2013 vp

PTK 113/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

113. TORSTAINA 14. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.00), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.00—18.14) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.14—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Maria Tolppanen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Leena Harkimo /kok (16.15)
 • Kristiina Salonen /sd (16.15)
 • Stefan Wallin /r (16.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tähän väliin on varmaan syytä ilmoittaa, että edustajat ovat saaneet tekstiviestin siitä, että tämän päivän listalta poistetaan 3) asia ja asia käsitellään ensi viikon tiistaina. Kaikki eivät nähtävästi ole sitä havainneet.

2) Uusi oppiminen

Keskustelu

Keskustelualoite  KA 16/2013 vp (Päivi Lipponen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja Päivi Lipponen, jonka jälkeen puheenvuoron käyttävät sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ja opetusministeri Krista Kiuru. Ilmoitan tässä vaiheessa, että kaikkien näitten puheenvuorojen maksimipituus — toistan: maksimipituus — on 5 minuuttia.

Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä. Lisäksi myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Täsmennän vielä vähän tätä jälkimmäistä kaneettia. Tälle ajankohtaiskeskustelulle on ajateltu varattavaksi aikaa 2 tuntia. Olen etukäteen suorittanut harkintaa ja totean, että mennään niillä 2 minuutin puheenvuoroilla eikä vastauspuheenvuoroja myönnetä, että useampi edustaja pääsee ääneen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2013 vp (Jaana Pelkonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2013 vp (Mikael Jungner /sd)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 15.11.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​