Täysistunnon pöytäkirja 114/2001 vp

PTK 114/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. PERJANTAINA 12. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Timo Ihamäki /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.10. edustaja

 • Timo E. Korva /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.10. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 911, 919, 922, 923, 925/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen 4, 5, 5 a, 6 a, 7 ja 10 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

10 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Paula  Lehtomäki  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Lehtomäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

 • 3. lakiehdotuksen 10 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
 • 4. lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
 • 5. lakiehdotuksen 16 ja 33 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
 • 6. lakiehdotuksen 45 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

7. lakiehdotus

7 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Kari  Myllyniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Myllyniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

8. lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

9. lakiehdotus

2 a luvun 5 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

2 a luvun 8 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Kari  Myllyniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Myllyniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 a luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

9 luvun 5 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Jos ei näin käy, arvo nousee jopa 60 000 markkaa tällä inflaatiotarkastuksella. Aika suuri nousu!

Paula  Lehtomäki  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Lehtomäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

10. lakiehdotuksen 6 luvun 2 ja 3 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

11. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Paula  Lehtomäki  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Lehtomäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

 • 12. lakiehdotuksen 3 ja 11 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
 • 13. lakiehdotuksen 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

14. lakiehdotus

3 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Paula  Lehtomäki  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Lehtomäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

15. lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Eduskunnan oikeusasiamies on ilmoittanut vastaavansa puheenvuoroihin ensi tiistaina pidettävässä täysistunnossa, jolloin tämän asian lähetekeskustelua jatketaan.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/5/2001

3) Hallituksen esitys eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​