Täysistunnon pöytäkirja 114/2009 vp

PTK 114/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. PERJANTAINA 27. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.02—13.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Juha Mieto /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 27.11.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 255—260/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 853, 859, 862, 874, 876, 878, 881—884, 891, 912/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/13/2009

Keskustelussa on ed. Heli Paasio ed. Mikko Kuopan, ed. Lauri Kähkösen ja ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 94, ei 53; poissa 52.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/18/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Erkki Virtasen, ed. Merja Kyllösen ja ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 85, ei 62; poissa 52.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2009 vp

Lakialoite  LA 127/2007 vp, 122/2008 vp, 20, 61, 105/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 48/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 113/2/2009

Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Heli Paasio ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin äänestetään ed. Heli Paasion ehdotuksesta ed. Mikko Kuopan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta ed. Mikko Kuopan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Mikko Kuopan ehdotuksen äänin

jaa 103, ei 38; poissa 58.

( Ään. 3 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli edellisessä äänestyksessä äänestää "ei".

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Myös minun tarkoitukseni oli äänestää "ei" edellisessä äänestyksessä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Merkitään nämä ilmoitukset pöytäkirjaan.

__________

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 83, ei 61; poissa 55.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 15, 38, 39 ja 48 §:n mietinnön mukaisina.

64 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 64 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 86, ei 62; poissa 51.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 67 §:n mietinnön mukaisena.

92 §, jota ei ole mietinnössä

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Esitän, että 92 §:ään tulee uusi momentti, joka merkitsee sitä, että omaishoidon tuesta annetun lain nojalla omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio on verovapaata.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan omaishoitajien kannalta erittäin hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että 92 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 92 §:ää, äänin

jaa 83, ei 60; poissa 56.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 93, 96, 100 ja 101 §:n mietinnön mukaisina.

106 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 106 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 85, ei 52; poissa 62.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 125 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 3.—12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2009 vp

Lakialoite  LA 106/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 25.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 112/6/2009

Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2 ja 9 a §:n mietinnön mukaisina.

10 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 84, ei 61; poissa 54.

( Ään. 8 )

17 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 85, ei 60; poissa 54.

( Ään. 9 )

18 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 69, ei 60; poissa 70.

( Ään. 10 )

19 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 62; poissa 50.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi 24 ja 33 §:n mietinnön mukaisina.

44 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 44 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 61; poissa 51.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 7 c §:n mietinnön mukaisena.

7 d §, jota ei ole mietinnössä

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää hyväksyttäväksi vastalauseemme mukaisesti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen mukainen 7 d §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 7 d §:ää, äänin

jaa 86, ei 59; poissa 54.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi 10 b §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 30.11.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen