Täysistunnon pöytäkirja 114/2012 vp

PTK 114/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. KESKIVIIKKONA 21. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—16.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Uusi edustaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Imatralta oleva rehtori, kasvatustieteen maisteri Anu Urpalainen, joka varamiehenä Kymen vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 16.11.2012 lukien vapautuksen saaneen Jyri Häkämiehen sijaan, on tänään 21.11.2012 esittänyt minulle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan. — Tervetuloa!

__________

Puhemiesneuvoston ehdotukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 20.11.2012 tehnyt ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta (PNE 1/2012 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston jäseneksi 16.11.2012 nimitetty Jan Vapaavuori pyytää vapautusta Eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 22.11.2012 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 19, 51/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 113/5/2012

Keskustelussa on Maria Lohela Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että 2. ja 3. lakiehdotus hylätään.

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja sen jälkeen 2. ja 3. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Äänestys 1. lakiehdotuksesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen äänin

jaa 94, ei 29, tyhjiä 32; poissa 44.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Äänestys 2. ja 3. lakiehdotuksesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy 2. ja 3. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen äänin

jaa 96, ei 61; poissa 42.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2012 vp

Lakialoite  LA 47/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 113/10/2012

Keskustelussa on Arja Juvonen Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Anu Vehviläinen on Arto Pirttilahden kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 121, ei 36; poissa 42.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 61; poissa 42.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 113/11/2012

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 96, ei 61; poissa 42.

( Ään. 5 )

( liite5 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2012 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 22.11.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​