Täysistunnon pöytäkirja 114/2013 vp

PTK 114/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. PERJANTAINA 15. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 14.11.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 186—191/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/13/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 19.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen