Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.48 ja 19.28—20.03), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.48—17.44) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.44—19.28 ja 20.03—21.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Jukka Kopra /kok (14.21)
 • Elisabeth Nauclér /r (15.06)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (16.16)
 • Eero Reijonen /kesk (16.17)
 • Pekka Haavisto /vihr (16.17)
 • Markku Rossi /kesk (16.20)
 • Markku Eestilä /kok (16.30)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 14.11.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 241—244/2014 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.11.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 41/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä Laila Koskela ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Mikko Savola ja varajäsenyydestä Laila Koskela sekä Anu Vehviläinen.

Laila Koskela pyytää vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 19.11.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 11.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan tiistaina 25.11.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 25.11.2014 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallitukseen valittavien jäsenten toimikausi alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2019. Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti seuraavat henkilöt:

EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valtioneuvoston kanslian ehdottamana,

suurlähettiläs Rene Nyberg ulkoasiainministeriön ehdottamana,

tutkimusprofessori Monica Tennberg ja professori Tarja Väyrynen Suomen Akatemian ehdottamina,

professori Ilkka Liikanen Suomen yliopistot UNIFI ry:n ehdottamana ja

professori Laura Kolbe Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2014 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 233/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 235/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 236/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 237/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 238/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 239/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 240/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 241/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 17)—19) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 242/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin 16) asian yhteydessä.]

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 243/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin 16) asian yhteydessä.]

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 244/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustusvaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin 16) asian yhteydessä.]

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Asian käsittely keskeytettiin 14.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 113/5/2014

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2013 vp, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​