Täysistunnon pöytäkirja 115/2009 vp

PTK 115/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. MAANANTAINA 30. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.03—15.58 ja 18.02—19.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.02 ja 19.58—20.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 86 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Raimo Vistbacka /ps (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.32)
 • Eero Heinäluoma /sd (14.50)
 • Juha Rehula /kesk (15.05)
 • Satu Taiveaho /sd (15.50)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (15.58)
 • Arto Satonen /kok (16.12)
 • Markus Mustajärvi /vas (16.15)
 • Krista Kiuru /sd (16.54)
 • Elisabeth Nauclér /r (18.06)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 26.11.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 78/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston tiedonannot

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 27.11.2009 antanut eduskunnalle tiedonannon Kööpenhaminan ilmastokokouksesta (VNT 2/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—37., 39.—54., 56.—142., 144.—212., 214. ja 215. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotettujen uusien 216.—219. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien 38., 55., 143. ja 213. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/4/2009

7) Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 255/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 260/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/1/2009

14) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2009 vp

Lakialoite  LA 127/2007 vp, 122/2008 vp, 20, 61, 105/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 48/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/2/2009

18) Hallituksen esitys laeiksi vammais-etuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2009 vp

Lakialoite  LA 106/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/3/2009

19) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 252/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 254/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2009 vp

Lakialoite  LA 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2009 vp

Lakialoite  LA 86/2007 vp, 36, 83, 89, 119/2008 vp, 103/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 1.12.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen