Täysistunnon pöytäkirja 115/2012 vp

PTK 115/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. TORSTAINA 22. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.59—18.54) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.54—19.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Tapani Mäkinen /kok (16.16)
 • Outi Mäkelä /kok (16.46)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi edustaja Petteri Orpon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi; Hal- lituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 163/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 86—99/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/1/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

7) Laki valtion virkamieslain 6 ja 59 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2012 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2012 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki eläinlääkintähuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2012 vp (Mats Nylund /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Laki ulkomaalaislain 51 ja 149 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2012 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Laki Suomalaisuuden Liitto ry. -nimisestä järjestöstä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2012 vp (Juho Eerola /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 23.11.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​