Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.10. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kimmo Sasi /kok

18.—24.10. edustaja

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.10. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd

18. ja 19.10. edustaja

 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.10. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Unto Valpas /vas

17.—19.10. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pia Viitanen /sd

18. ja 19.10. edustaja

 • Margareta Pietikäinen /r

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

liikennevaliokunnan varajäsenyydestä ed. Kiviniemi ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Keränen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että liikennevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 19. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2001 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2001 vp (Ismo Seivästö /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Laki rikoslain 15 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

10) Laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

11) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

13) Laki rikoslain 23 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

14) Laki esitutkintalain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

15) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

16) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

17) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

18) Laki rikoslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

19) Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

20) Laki avioliittolain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

21) Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

22) Laki rikoslain 3 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

23) Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

24) Laki rikoslain 20 luvun 3 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

25) Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

26) Laki vaalilain 119 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

27) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen