Täysistunnon pöytäkirja 116/2003 vp

PTK 116/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. TORSTAINA 18. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18. ja 19.12. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.12. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

18. ja 19.12. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Ville Itälä /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004
Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55, 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2003 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—908/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu pääluokista 29—32 päättyi viime istunnossa.

PTK 115/2/2003

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • momentille 29.08.25 lisäyksenä 74 000 euroa Suomen Youth for Understanding -senaattoriohjelman toteuttamiseen. (TAA 93)

 • Jyrki Katainen /kok
 • momentille 29.08.50 lisäyksenä 150 000 euroa Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen. (TAA 195)

 • Rosa  Meriläinen  /vihr
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen perusopetuksen laadun parantamiseen. (Vastalause 3, TAA 541)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 4)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 5 500 000 euroa puheterapeuttikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen. (TAA 607)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 3 500 000 euroa erityisopettajien kouluttamiseen. (TAA 605)

 • Rauno  Kettunen  /kesk
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kuopion yliopistolle Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan osaston perustamiseksi ja DI-koulutuksen aloittamiseksi Kuopiossa. (TAA 204)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa rakentamistekniikan ja puutekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen sekä siihen liittyvän tutkimuksen käynnistämiseen Oulun yliopistossa. (TAA 586)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 300 000 euroa Vaasan yliopiston diplomi-insinöörien koulutukseen. (TAA 140)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 230 000 euroa logopediakoulutuksen käynnistämiseen Turussa. (TAA 186)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentin 29.10.21 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että yliopistojen rahoituksessa eri koulutusalojen sisällä kustannuskertoimet vaihtelevat kohtuuttomasti, ja edellyttää niiden nykyistä suurempaa yhdenmukaistamista alimpia kustannuskertoimia korottamalla." (Vastalause 4)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 29.20.25 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä aluekehitystyöhön. (TAA 230)

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa Uudenmaan ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen. (TAA 94)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa perusopetuksen valtionosuuksien laskennallisiin oppilaskohtaisiin yksikköhintoihin. (Vastalause 2, TAA 905)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 21 142 000 euroa kuntien aseman helpottamiseksi ja kuntien opetustoimen valtionosuuksien indeksitarkistuksen maksamiseksi täysimääräisenä. (Vastalause 4, TAA 225)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 10 134 000 euroa täysimääräisen indeksitarkistuksen tekemiseen opetustoimen valtionosuuksiin. (Vastalause 1, TAA 163)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen laadun parantamiseen. (Vastalause 3, TAA 424)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen. (TAA 609)

 • Raija  Vahasalo  /kok
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa erityisopetustarpeen kasvun aiheuttamiin kustannuksiin Uudellamaalla. (TAA 808)

 • Lauri  Oinonen  /kesk
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 2 500 000 euroa haja-asutusalueiden pienten lukioiden etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminnan kehittämiseen. (TAA 908)

 • Sari Sarkomaa /kok
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 500 000 euroa iltapäiväkerhotoiminnan järjestämiseen. (TAA 691)

 • Lauri  Oinonen  /kesk
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 140 000 euroa elokuvaopetuksen järjestämiseen Haapamäen yhteiskoulun lukiossa. (TAA 907)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtionosuuteen yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten perustamiskustannuksiin. (Vastalause 4)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 4 000 000 euroa koulujen home- ja kosteusvaurioiden ja -haittojen poistamiseen ja ehkäisyyn. (TAA 855)

 • Jyrki Katainen /kok
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 2 500 000 euroa Siilinjärven koulukeskuksen peruskorjausta varten. (TAA 196)

 • Heidi Hautala /vihr
 • momentille 29.60.31 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. (TAA 65)

 • Suvi Lindén /kok
 • momentille 29.69.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa opettajien täydennyskoulutukseen. (TAA 412)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.69.53 lisäyksenä 65 000 euroa Karjalan liitolle suomen kieltä ja kulttuuria koskevaan yhteistyöhön sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 23 000 000 euroa opintorahan korottamiseen budjettiperusteisesti 1.8.2004 alkaen siten, että opintoraha on

  1. vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 43,32 euroa korkeakoulussa ja 24,48 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on alle 20-vuotias, sekä 118,68 euroa korkeakoulussa ja 71,58 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta, 2. muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 141,28 euroa korkeakoulussa ja 94,18 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on alle 18-vuotias sekä 3. muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle korkeakoulussa 290,09 euroa ja muussa oppilaitoksessa 239,23 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 18 vuotta tai on avioliitossa taikka elatusvelvollinen. (Vastalause 4, TAA 713)
 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 16 500 000 euroa opiskelijoiden asumislisän budjettiperusteiseen maksamiseen kokovuotisena. (Vastalause 1, TAA 613)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 16 500 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen budjettiperusteisesti koko kalenterivuoden ajalta. (Vastalause 4, TAA 816)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa opintotuen asumislisän vuokrakaton korottamiseksi budjettiperusteisesti 252 euroon 1.1.2004 alkaen. (Vastalause 4, TAA 817)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa opintotuen asumislisän vuokrakaton korottamiseen 252 euroon. (Vastalause 3, TAA 5)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa opiskelijoiden asumislisän vuokrakaton budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 5)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa opintotuen asumislisän vuokrakaton korottamiseksi. (Vastalause 2, TAA 5)

 • Marja Tiura /kok
 • momentille 29.70.57 lisäyksenä 1 600 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 772)

 • Rosa  Meriläinen  /vihr
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin. (Vastalause 3, TAA 24)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 4 689 000 euroa, mistä 4 000 000 euroa tietoyhteiskuntahanketta tukevien ja kansalaisten tasa-arvoisuutta lisäävien julkisten asiakaspäätteiden ja laajakaistayhteyksien hankkimiseen yleisiin kirjastoihin. (Vastalause 4, TAA 714)

 • Kaarina  Dromberg  /kok
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa kirjastojen asiakaspäätteisiin ja laajakaistayhteyksiin. (TAA 26)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa teattereiden valtionosuuksien korottamiseen henkilötyövuosien lisäämiseksi. (Vastalause 2)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 180 000 euroa Lahden Sibeliustalon uusiin urkuihin. (TAA 504)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 29.90.32 lisäyksenä 200 000 euroa Sotilaslääketieteen museon investointi- ja käyttömenoihin. (TAA 505)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lappia-talon peruskorjaukseen Rovaniemellä. (TAA 745)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 300 000 euroa höyrylaivoilla tapahtuvan reittiliikenteen alusten investointeihin ja reittiliikennetoiminnan turvaamiseen. (TAA 6)

 • Kimmo  Kiljunen  /sd
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 200 000 euroa saamelaisten kulttuurikeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 211)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Runoilijantie Oy:lle höyrylaiva Tarjanteen investointeihin ja reittiliikenteen turvaamiseen. (TAA 259)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 29.90.51 lisäyksenä 738 000 euroa taiteilija-apurahavuosien määrän nostamiseen. (Vastalause 4, TAA 715)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 29.90.52 lisäyksenä 50 000 euroa lasten ja nuorten esitystoiminnan tukemiseen Lahden Tanssiopistossa. TAA 506)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 29.90.52 lisäyksenä 15 000 euroa Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:lle. (TAA 507)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.90.53 lisäyksenä 110 000 euroa Tanssiteatteri ERIn studiotilojen kunnostukseen. (TAA 7)

 • Suvi Lindén /kok
 • momentille 29.98.50 lisäyksenä 1 800 000 euroa liikunnan kansalaistoimintaan sekä lasten ja nuorten liikuntaohjelmaan. (TAA 414)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 29.98.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa liikuntajärjestöjen lapsi- ja nuorisotoimintaan. (TAA 28)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.99.50 lisäyksenä 300 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumista edistävien yhdistysten toimintaan. (TAA 615)

  Keskustelu:

  Hanna-Leena Hemming /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1 Youth for Understanding -senaattoriohjelman toteuttamista koskevista rahoista.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Jyrki Katainen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2, 150 000 euroa Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen.

  Jari Vilén /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Rosa Meriläinen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 3.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 5 ja 6.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 5.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 6.

  Rauno Kettunen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 7, mikä tarkoittaa rahoitusta Kuopion yliopistolle teknillisen tiedekunnan osaston perustamiseksi.

  Jyrki Katainen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Esko Kurvinen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Miapetra Kumpula /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Hanna-Leena Hemming /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 16, mikä tarkoittaa indeksitarkistuksia täysimääräisinä.

  Martti Korhonen /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Raija Vahasalo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Kaarina Dromberg /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Esa Lahtela /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Hanna-Leena Hemming /kok:

  Kannatan ehdotusta 22.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Tony Halme /ps:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Jyrki Katainen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Heidi Hautala /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 27.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Suvi Lindén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan ehdotusta 28.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 32.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 33 ja 34.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 35 opintotuen vuokrakaton korottamisesta.

  Suvi Lindén /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 36.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan ed. Rauhalan erittäin hyvää ehdotusta.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marja Tiura /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 38.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Rosa Meriläinen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 40.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan ed. Sirnön hyvää ehdotusta.

  Kaarina Dromberg /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 41.

  Irja Tulonen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 43.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 44 ja 45.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 46.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 47.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Kimmo Kiljunen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 48, jotta saamelaisten kulttuurikeskushanke saataisiin liikkeelle.

  Outi Ojala /vas:

  Kannatan ed. Kiljusen hyvää ehdotusta.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 49, joka turvaisi sata vuotta jatkuneen reittiliikenteen sisävesillä.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 50.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 51.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 52.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 53.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Suvi Lindén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 54.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 55.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 56.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—8, 10—29, 31—41 ja 43—56 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Opetusministeriö, luku 05 Kirkollisasiat ja luku 07 Opetushallitus hyväksytään.

  Luku 08 Kansainvälinen yhteistyö

  Äänestys ed. Hemmingin ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kataisen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus

  Äänestys ed. Meriläisen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kettusen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Ammattikorkeakouluopetus

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmingin ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Yleissivistävä koulutus

  Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Uotilan ehdotus n:o 16 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 17 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 17 ja ed. Uotilan ehdotuksen n:o 16 välillä

  Ehdotus n:o 17 "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 53 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 17.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 17 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 81 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Anderssonin ehdotus n:o 18 ja ed. Rauhalan ehdotus n:o 19 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 19 ja ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 18 välillä

  Ehdotus n:o 19 "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 53 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 9.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 19.

  2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 19 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 82 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kataisen ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Ammatillinen koulutus

  Äänestys ed. Heidi Hautalan ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

  Äänestys ed. Lindénin ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 69 kohdalla oleva lausumaehdotus 2 hyväksytään.

  Luku 70 Opintotuki

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 31

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 33

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Valppaan ehdotus n:o 34 sekä keskenään saman sisältöiset ed. Anderssonin ehdotus n:o 35, ed. Rauhalan ehdotus n:o 36 ja ed. Tulosen ehdotus n:o 37 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään jälkimmäisistä yhdessä ed. Valppaan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 35, ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 36 ja ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 37 ed. Valppaan ehdotusta n:o 34 vastaan

  Ehdotukset n:ot 35, 36 ja 37 "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 33 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotukset n:ot 35, 36 ja 37.

  2) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 35, ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 36 ja ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 37 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 35, 36 ja 37 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 81 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 38

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 88 Tiede hyväksytään.

  Luku 90 Taide ja kulttuuri

  Äänestys ed. Meriläisen ehdotuksesta n:o 39

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Sirnön ehdotus n:o 40 ja ed. Drombergin ehdotus n:o 41 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Drombergin ehdotuksen n:o 41 ja ed. Sirnön ehdotuksen n:o 40 välillä

  Ehdotus n:o 41 "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 50 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 41.

  2) Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta n:o 41 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 80 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 43

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 44

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 45

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 46

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 47

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 44 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kimmo Kiljusen ehdotuksesta n:o 48

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 49

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 50

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 51

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 51 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 52

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 53

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 3 hyväksytään.

  Luku 98 Liikuntatoimi

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Lindénin ehdotus n:o 54 ja ed. Essayahin ehdotus n:o 55 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksen n:o 55 ja ed. Lindénin ehdotuksen n:o 54 välillä

  Ehdotus n:o 55 "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 69 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 55.

  2) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 55 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Nuorisotyö

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 56

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 30 000 000 euroa maatalouden kansallisen tuen korottamiseen. (TAA 80)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 8 000 000 euroa maatalouden kansallisen tuen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 168)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 2 000 000 euroa luonnontuotteiden varastointitukeen. (TAA 857)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 1 000 000 euroa porotalouden tuen lisäämiseen. (TAA 746)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 30.13.43 lisäyksenä 400 000 euroa metsämarjojen ja luonnontuotteiden talteenoton sekä niiden käytön edistämiseen. (TAA 106)

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 30.14.49 lisäyksenä 73 400 000 euroa maatalouden rakenteen kehittämiseen. (TAA 81)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentilta 30.14.49 vähennyksenä 100 000 euroa turkistarhauksen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta. (TAA 247)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentilta 30.14.61 vähennyksenä 10 000 000 euroa ja siirrettäväksi momentille 30.14.63 käytettäväksi Maatilatalouden kehittämisrahaston menoihin artikla 141 -ratkaisujen vuoksi. (Vastalause 2)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentille 30.14.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) menoihin artikla 141 -ratkaisun vuoksi. (Vastalause 2)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentin 30.14.63 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistellessaan EU:n maatalouspolitiikan uudistamisen täytäntöönpanoa ja artikla 141 -ratkaisun toteuttamista huolehtii siitä, että maatalouspoliittiset ratkaisut ovat maan eri osien ja eri tuotantosuuntien välillä tasapuolisia ja oikeudenmukaisia." (Vastalause 2)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • luvun 30.14 uudelle momentille lisäyksenä 5 000 000 euroa turkistarhojen suojaus- ja turvajärjestelyihin. (TAA 858)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 30.41.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 577)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 30.41.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa kalaportaan rakentamiseen Pyhäjoen Haapakosken ja Venetpalon voimalaitoksiin. (TAA 860)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 30.41.77 lisäyksenä 200 000 euroa Kymijoen Koivukosken toimivien kalateiden rakentamiseen. (TAA 780)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 30.51.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon parantamiseen Pirkanmaalla. (TAA 260)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 30.51.31 lisäyksenä 1 200 000 euroa Ylä-Savon vesihuollon kehittämishankkeeseen. (TAA 559)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • pääluokan 30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että valtion tukea ei saa missään tapauksessa myöntää järjestöille, jotka ovat tekemisissä eläinaktivistien kanssa, ja sen sijaan turkistarhojen suojaus- ja turvajärjestelyihin on osoitettava valtion tukea mahdollisten korkotukilainojen lisäksi." (TAA 858)

  Keskustelu:

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ed. Hemmilän tekemää ehdotusta.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 2.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Tony Halme /ps:

  Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

  Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 4, joka tarkoittaa, että myös pienten porokarjojen omistajia tuetaan valtion toimesta.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan ed. Tennilän ehdotusta.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5, joka tarkoittaa metsämarjojen parempaa talteenottoa.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Annika Lapintie /vas:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 8—10.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Esko Ahonen /kesk:

  Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 12 ja toivon, että ed. Meriläinen ei sekoile äänestysnapeissa.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan ed. Kuopan tekemää ehdotusta.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan ed. Polven ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 17. Jos verorahoja annetaan eläinaktivisteille tuhoamaan turkistarhoja, niin pitää niitä suojatakin.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ed. Vistbackan erinomaista ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—17 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö ja mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 4, luku 02 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ja luku 03 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta hyväksytään.

  Luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Hemmilän ehdotus n:o 1 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 2 ja ed. Hemmilän ehdotuksen n:o 1 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 60 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 2 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 13 Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen

  Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 54 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 57 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 58 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 59 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 60 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 61 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 62 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 15 Muut maatalouden menot, luku 21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta ja luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 5, luku 32 Metsäntutkimuslaitos ja luku 33 Metsähallitus hyväksytään.

  Luku 41 Kala-, riista- ja porotalous

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 63 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 64 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 65 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 6 hyväksytään.

  Luku 42 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos hyväksytään.

  Luku 51 Vesivarojen käyttö ja hoito

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 66 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 67 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 61 Maanmittauslaitos, luku 62 Geodeettinen laitos, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto ja luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus hyväksytään.

  Pääluokan perustelut

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 61 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.

  ( Ään. 68 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpidon määrärahoihin. (TAA 150)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa perustienpidon määrärahoihin. (TAA 142)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 16 000 000 euroa perustienpidon määrärahoihin. (Vastalause 2)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa haja-asutusalueiden tieverkon kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 818)

 • Mikko Alatalo /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. (TAA 3)

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Heinäsuon paikallistien perusparantamiseen. (TAA 82)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 200 000 euroa Pyhäloukkaan tien perusparantamiseen. (TAA 86)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 100 000 euroa Rymättylän ja Poikon välisen tieyhteyden perusparantamiseen. (TAA 85)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Köyliön—Haaran paikallistien perusparantamiseen. (TAA 83)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 330 000 euroa Rahin ja Riihimaan paikallisteiden perusparantamiseen. (TAA 84)

 • Antti  Kaikkonen  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Tuusulan kirkonkylään. (TAA 129)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa valtatien 4 perustienpitoon välille Jyväskylä—Heinola. (TAA 151)

 • Jyrki Katainen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 5 parantamiseen välillä Päiväranta—Vuorela. (TAA 197)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa Kymenlaakson liikenneväylien parantamiseen. (TAA 232)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 960 000 euroa Ahviontien 3562 perusparannukseen Anjalankoskella. (TAA 231)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 650 000 euroa maantien 189 perusparantamiseen välillä Poikko—Rymättylä. (TAA 249)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 135 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Mynämäki—Yläne. (TAA 248)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Pirkkalan ja lentoaseman välille. (TAA 262)

 • Pekka  Kuosmanen  /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 55 500 000 euroa Kaakkois-Suomen tieverkoston kehittämiseen. (TAA 272)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa maantien 524 perusparannukseen välillä Lieksa—Kuhmo. (TAA 303)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 linjauksen muuttamiseen Pyhäselän kunnan alueella Reijolan taajaman kohdalla. (TAA 367)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 11 850 000 euroa valtatien 5 parantamiseen Mikkelin eteläpuoleisilla vielä kunnostamattomilla osuuksilla Tiilikkala—Hurus, Mäntysenlampi—Toivola ja Koirakivi—Karankamäki. (TAA 454, 455, 457)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 5 osuuden Pitkäjärvi—Kaihu parantamiseen Mikkelin kohdalla. (TAA 456)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa tieosuuksien Hämeenlinna—Tuulos ja Tuulos—Lahti kehittämiseen. (TAA 508)

 • Reino Ojala /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 160 000 euroa ohituskaistojen suunnitteluun valtatielle 11 Murhisaaren mäkiin Nokialla. (TAA 538)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa Oulun läänin perustienpitoon. (TAA 587)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kantatien 68 parantamiseen välillä Virrat—Pietarsaari. (TAA 682)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa tieyhteyden Alahärmä—Kortesjärvi rakentamiseen. (TAA 681)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Ylihärmässä sijaitsevan Harjuntien 17759 perusparantamiseen. (TAA 686)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa tien 7175 parantamiseen välillä Merikaarto—Kolkki—Staversby. (TAA 685)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 726)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 630 000 euroa paikallisteiden 15666 ja 15667 parantamiseen välillä Viinijärvi—Kompero Liperissä. (TAA 725)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa paikallistien 12287 kunnostamiseen ja päällystämiseen Liedossa. (TAA 724)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tieosuuksien 1551 ja 1552 välille Tarkkinen—Voolahden risteys Porvoossa. (TAA 722)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa paikallistien 170 kunnostamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Ernestas—Kulloo Porvoossa. (TAA 723)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa kaivosalueiden yhteyksien rakentamiseen Lapissa. (TAA 748)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Sodankylän ja Meltauksen välisen tien peruskorjaukseen. (TAA 753)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien peruskorjaukseen. (TAA 750)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Ivalo—Nellim-tien peruskorjaukseen. (TAA 747)

 • Marja Tiura /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 380 000 euroa maantien 230 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Urjalankylä—Urjala. (TAA 774)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa melunsuojauksen parantamiseen erityisesti Kymenlaaksossa. (TAA 782)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Hamina—Taavetti-tien perusparannukseen. (TAA 781)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 170 000 euroa Vilniemen paikallistien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Haminassa. (TAA 783)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa maanteiden Niinimaa—Hynnilä kunnostamiseen Vaasan tiepiirissä. (TAA 868)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 850 000 euroa paikallistien 15911 peruskorjaamiseen ja päällystämiseen Nurmeksessa. (TAA 876)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Jokikylän tien kunnostamiseen Evijärvellä. (TAA 862)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa maantien 17613 peruskorjaamiseen välillä Hanhikoski—Malkamäki. (TAA 874)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa maantien 17541 peruskorjaamiseen välillä Laasala—Jokivarsi. (TAA 873)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 350 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien 16853 peruskorjaukseen. (TAA 879)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.76 lisäyksenä 850 000 euroa Huhdasjärven—Pärnämäen tiehankkeen tiesuunnitelmaan, rakennussuunnitelman laatimiseen ja maa-alueiden lunastamiseen. (TAA 234)

 • Leena  Harkimo  /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Sköldvikin uuden tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 59)

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varsinais-Suomen ulomman kehätien rakentamiseen. (TAA 90)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 500 000 euroa Turun uloimman kehätien rakentamiseen. (TAA 89)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 295 000 euroa Kustavin ja Lokalahden välisen tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 88)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 euroa Kemiön ja Halikon välisen tieyhteyden suunnitteluun. (TAA 87)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa ohitustien rakentamiseen E8-tielle Sepänkylässä. (TAA 144)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa Kokkolan satamatien rakentamiseen. (TAA 143)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa Seinäjoen pohjoisen ohikulkutien rakentamiseen. (TAA 145)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 kehittämiseen tieosuudella Lusi—Hartola. (TAA 198)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa valtatien 26 parantamiseen välillä Summa—Taavetti. (TAA 236)

 • Pekka Kuosmanen /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 42 000 000 euroa valtatien 15 tieosuuden Kotka (Rantahaka)—Kouvola kehittämiseen. (TAA 291)

 • Pekka  Kuosmanen  /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 42 000 000 euroa E18-tien Loviisan ja Kotkan välisen Siltakylän ohitustien rakentamiseen. (TAA 286)

 • Esko Kurvinen /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 22 000 000 euroa valtatien 20 kehittämiseen välillä Hintta—Korvenkylä. (TAA 298)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 20 muuttamiseen nelikaistaiseksi välillä Oulu—Kiiminki. (TAA 588)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 19 parantamiseen välillä Nurmo—Lapua. (TAA 687)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 6 tieosuuksien 209—214 Taavetti—Lappeenranta korjaussuunnitelmien aloittamiseen ja kunnostuksen käynnistämiseen. (TAA 727)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 8 400 000 euroa Kemi—Tornio-tiehankkeen siltojen rakentamiseen. (TAA 762)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa tieosuuden Hamina—Vaalimaa liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 785)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa Loviisa—Kotka-tieosuuden nykyisen tielinjauksen mukaisen moottoriliikennetien rakentamiseen. (TAA 784)

 • Raija  Vahasalo  /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 42 000 000 euroa kantatien 51 rakentamiseen välillä Kivenlahti— Kirkkonummi. (TAA 809)

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentin 31.24.78 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa saa käyttää valtatien 8 Turku—Pori-yhteysvälin parantamiseen." (TAA 91)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 6 rakentamiseen puuttuvilta osiltaan välillä Lappeenranta—Imatra. (TAA 237)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 13 900 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 373)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 420)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 8 900 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 882)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 8 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 589)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 6 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 92)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (Vastalause 2 )

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 2 500 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 172)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 578)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 500 000 euroa metsäteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (TAA 881)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 31.30.21 lisäyksenä 100 000 euroa Turun meriklusteria koskevan neuvottelukunnan asettamiseen. (TAA 187)

 • Jyri Häkämies /kok
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa Haminan väylän syventämiseen. (TAA 121)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 4 200 000 euroa Äijälänsalmen väylän kunnostukseen ja Keiteleen kanavan liikennöitävyyden parantamiseen. (TAA 152)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 1 700 000 euroa Kimolan ja Voikkaan sulkujen suunnitteluun sekä Pyhäjärven väylän rakentamiseen. (TAA 238)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 1 600 000 euroa Vaasan väylän ruoppaamiseen. (TAA 688)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa Tornion ja Raahen väylien kehittämiseen. (Vastalause 4)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa rataverkon perusparannusluonteisiin korvausinvestointeihin. (Vastalause 4, TAA 802)

 • Pekka  Kuosmanen  /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa perusradanpidon rahoitukseen. (Vastalause 2)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 12 000 000 euroa perusradanpidon rahoitukseen. (Vastalause 3, TAA 732)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Turku—Toijala-ratayhteyden kehittämiseen. (TAA 2)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 63 070 400 euroa rataosuuden Niirala—Joensuu—Kontiomäki peruskorjaukseen. (TAA 377)

 • Suvi Lindén /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa tasoristeyksien poistotyön ja eritasoristeyksien rakentamisen aloittamiseen Seinäjoki—Oulu-rataosuudella. (TAA 416)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 34 000 000 euroa rataosuuksien Niirala—Säkäniemi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes sähköistämiseen. (TAA 304)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa Savonradan nopeustason nostamiseen välillä Kouvola—Pieksämäki. (TAA 464)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa Lahti—Kouvola—Luumäki-rataosan parantamiseen. (TAA 509)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa rautatien eritasoristeyksien rakentamiseen välille Seinäjoki—Oulu. (TAA 591)

 • Paula  Risikko  /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Seinäjoki—Oulu-rataosuuden kunnostustyön aikaistamiseen. (TAA 643)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 3 200 000 euroa Kouvolan ja Parikkalan välisen rataosuuden nykyaikaistamiseen. (TAA 786)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Tampere—Pori. (TAA 571)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 200 000 euroa Turun ja Porin välisen radan suunnitteluun. (TAA 572)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa Lahti—Luumäki-rataosuuden turvallisuuden parantamiseen ja korjaustyön käynnistämiseen. (TAA 240)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 3 350 000 euroa rataosuuden Vaasa—Seinäjoki sähköistämiseen. (TAA 146)

 • Eero Akaan- Penttilä  /kok
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 1 500 000 euroa Leppävaaran kaupunkiradan jatkamiseen. (TAA 1)

 • Antti  Kaikkonen  /kesk
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 100 000 euroa Helsingistä pohjoiseen johtavan pääradan välityskyvyn ja palvelutason parantamiseen. (TAA 130)

 • Paula  Risikko  /kok
 • momentille 31.52.41 lisäyksenä 500 000 euroa eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. (TAA 644)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 31.52.43 lisäyksenä 300 000 euroa meripelastuksen ympärivuorokautiseen toimintaan. (TAA 188)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 5 200 000 euroa joukkoliikennepalvelujen ostoon ja kehittämiseen. (Vastalause 3, TAA 8)

 • Marjukka Karttunen  /kok
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikennepalvelujen ostoon. (TAA 189)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 600 000 euroa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun joukkoliikenteen lipputukeen sekä paikallisliikenteen valtionavustukseen. (Vastalause 4)

 • Matti  Kauppila  /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa paikallisliikenteen valtionavustukseen ja haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelujen tason turvaamiseen muualla maassa kuin pääkaupunkiseudulla, Tampereella tai Turussa. (Vastalause 4, TAA 200)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 320 000 euroa Kouvolan ja Kuopion välisen rataosuuden H713- ja H714-taajamajunien liikennöinnin jatkamiseen. (TAA 788)

 • Janina Andersson /vihr
 • että momentti 31.99.78 (Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen) ja sille ehdotettu 51 000 000 euron määräraha poistetaan talousarviosta. (Vastalause 3, TAA 9)

  Keskustelu:

  Matti Kangas /vas:

  Ehdotan n:oa 1.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 3.

  Irja Tulonen /kok:

  Ehdotan n:oa 5 hyväksyttäväksi.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

  Mikko Alatalo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 8, joka on myös alun perin Pirkanmaan yhteinen aloite.

  Arto Satonen /kok:

  Kannatan ed. Alatalon ehdotusta.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 9—13.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 9—13.

  Antti Kaikkonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Seppo Särkiniemi /kesk:

  Kannatan ed. Kaikkosen ehdotusta.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Reijo Laitinen /sd:

  Kannatan.

  Jyrki Katainen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Rauno Kettunen /kesk:

  Kannatan ed. Kataisen ehdotusta.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 17 ja 18.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ed. Valto Kosken ehdotuksia.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 19 ja 20.

  Jukka Roos /sd:

  Kannatan ed. Marjaana Koskisen ehdotuksia.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan hyvää ehdotusta.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ed. Kuosmasen ehdotusta.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Eero Reijonen /kesk:

  Kannatan ed. Kähkösen ehdotusta.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Kannatan ed. Esa Lahtelan ehdotusta.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 25 ja 26.

  Jyrki Katainen /kok:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia n:ot 25 ja 26.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan ed. Kauppilan ehdotusta n:o 27.

  Reino Ojala /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Klaus Pentti /kesk:

  Kannatan ed. Reino Ojalan ehdotusta.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Esko Kurvinen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 30—33.

  Esko Ahonen /kesk:

  Kannatan ed. Salon ehdotuksia.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotukset n:ot 34—38.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan ehdotusta n:o 34.

  Eero Reijonen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 35 eli ed. Soinin ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan ed. Soinin ehdotuksia n:ot 36—38.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 39—42.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan ed. Tennilän ehdotuksia.

  Marja Tiura /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 43.

  Arto Satonen /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 43.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 44—46.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotuksia.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotukset n:o 47—52.

  Esko Ahonen /kesk:

  Kannatan ed. Vistbackan ehdotuksia.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 53.

  Rakel Hiltunen /sd:

  Kannatan ed. Valto Kosken ehdotusta n:o 53.

  Leena Harkimo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 54.

  Lasse Virén /kok:

  Kannatan ed. Harkimon ehdotusta.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 55 ja 56.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan ehdotuksia.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Siksi en laittanut näitä kaikkia peräkkäin, että ehdotuksen n:o 57 haluan tehdä erikseen, ja tämä on se legendaarinen Lehmänkurkku, jonka emeritus-edustaja "Enska" Laine jo oli vähällä onnistua saamaan läpi täällä.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 58.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 59—61.

  Miapetra Kumpula /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta n:o 59.

  Jutta Urpilainen /sd:

  Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta n:o 60.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 61.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 62.

  Matti Kangas /vas:

  Kannatan ed. Kauppilan ehdotusta.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 63.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 64 ja 65.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 64 ja 65.

  Esko Kurvinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 66.

  Suvi Lindén /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 68.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ed. Lyly Rajalan ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 69.

  Lyly Rajala /kok:

  Kannatan ed. Salon ehdotusta.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 70.

  Tony Halme /ps:

  Puollan ed. Soinin ehdotusta.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 71.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Tennilän ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 72 ja 73.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotuksia n:ot 72 ja 73.

  Raija Vahasalo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 74.

  Martin Saarikangas /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 75.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 76.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 77. Laitetaan yksityistiet nyt kuntoon vihoviimein.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 78.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 79, kohtuullisella summalla.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 80.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 80.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 81.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 83.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 84.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 85.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 86 metsäautoteistä.

  Esko Ahonen /kesk:

  Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 87.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Jyri Häkämies /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 88.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 89.

  Reijo Laitinen /sd:

  Kannatan.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 90.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 91.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 91.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 92.

  Unto Valpas /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 93.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 94.

  Irja Tulonen /kok:

  Kannatan ed. Kuosmasen ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 95.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 96.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 97.

  Hannu Hoskonen /kesk:

  Kannatan ed. Esa Lahtelan tekemää ehdotusta.

  Suvi Lindén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 98.

  Esko Kurvinen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 99.

  Matti Väistö /kesk:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 100.

  Jyrki Katainen /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 101.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan ed. Nurmen tekemää ehdotusta.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 102.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 103.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 103.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 104.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen tekemää ehdotusta.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 105.

  Kalevi Lamminen /kok:

  Kannatan.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 106.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Tuleeko kannatusta?

  Heli Paasio /sd:

  Kannatus tulee taatusti.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 107.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ed. Valto Kosken tekemää ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 108.

  Harry Wallin /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta n:o 108.

  Eero Akaan-Penttilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 109.

  Martin Saarikangas /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Antti Kaikkonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 110, joka on myös Uudenmaan kansanedustajien yhteisehdotus.

  Pertti Salovaara /kesk:

  Kannatan ed. Kaikkosen tekemää ehdotusta.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 111.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta n:o 111.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 112.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 113.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 114.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen tärkeän joukkoliikenne-ehdotuksen n:o 116.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 117.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 118, joka merkitsee sitä, että junalla olisi mahdollisuus päästä Repoveden kansallispuistoon.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 119, viimeinen ja säästöehdotus.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan ed. Anderssonin tekemää ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1, 3, 5, 7—66, 68—81, 83—114 ja 116—119 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö ja luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksytään.

  Luku 24 Tiehallinto

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Kankaan ehdotus n:o 1, ed. Kalliksen ehdotus n:o 3 ja ed. Tulosen ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia. Ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 1 ed. Kalliksen ehdotusta n:o 3 vastaan, sitten voittaneesta ed. Tulosen ehdotusta n:o 5 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 3 ja ed. Kankaan ehdotuksen n:o 1 välillä

  Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 29 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 69 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

  2) Äänestys ed. Tulosen ehdotuksen n:o 5 ja ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 43 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.

  ( Ään. 70 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

  3) Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 5 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 71 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 72 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Alatalon ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 73 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 19 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.

  ( Ään. 74 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 75 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 19 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.

  ( Ään. 76 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 77 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 78 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kaikkosen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 79 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 80 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kataisen ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 81 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 82 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 83 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 84 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 85 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 86 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 87 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 88 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 89 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 90 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 91 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 92 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Reino Ojalan ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 93 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 94 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 30

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 95 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 31

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 96 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 97 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 33

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 98 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 34

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 99 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 35

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 100 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 36

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 101 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 37

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 102 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 38

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 103 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 39

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 104 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 40

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 105 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 41

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 106 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 42

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 107 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 43

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 108 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 44

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 109 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 45

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 24 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 110 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 46

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 111 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 47

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 112 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 48

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 113 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 49

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 114 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 50

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 115 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 51

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 51 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 177 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 116 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 52

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 117 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 53

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 118 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 54

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 119 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 55

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 120 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 56

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 177 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 121 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 57

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 122 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 58

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 123 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 59

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 59 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 124 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 60

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 125 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 61

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 126 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 62

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 127 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 63

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 128 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 64

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 64 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 183 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 129 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 65

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 130 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 66

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 131 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 68

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 132 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 69

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 69 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 133 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 70

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 70 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 134 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 71

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 71 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 135 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 72

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 72 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 136 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 73

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 73 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 137 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta n:o 74

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 74 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 138 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 75

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 75 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 139 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 76

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 76 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 140 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 25 Tienpidon valtionavut

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Esa Lahtelan ehdotus n:o 77, ed. Polven ehdotus n:o 78, ed. Vistbackan ehdotus n:o 79, ed. Rajalan ehdotus n:o 80, ed. Hemmilän ehdotus n:o 81, ed. Tulosen ehdotus n:o 83, ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 84 ja ed. Pulliaisen ehdotus n:o 85 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Polven ehdotuksen n:o 78 ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksen n:o 77 välillä

  Ehdotus n:o 78 "jaa", ehdotus n:o 77 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 42 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 141 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 78.

  2) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 79 ja ed. Polven ehdotuksen n:o 78 välillä

  Ehdotus n:o 79 "jaa", ehdotus n:o 78 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 36 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 9.

  ( Ään. 142 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 79.

  3) Äänestys ed. Rajalan ehdotuksen n:o 80 ja ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 79 välillä

  Ehdotus n:o 80 "jaa", ehdotus n:o 79 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 49 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 143 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 80.

  4) Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksen n:o 81 ja ed. Rajalan ehdotuksen n:o 80 välillä

  Ehdotus n:o 81 "jaa", ehdotus n:o 80 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 34 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 9.

  ( Ään. 144 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 81.

  5) Äänestys ed. Tulosen ehdotuksen n:o 83 ja ed. Hemmilän ehdotuksen n:o 81 välillä

  Ehdotus n:o 83 "jaa", ehdotus n:o 81 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 35 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 145 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 83.

  6) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 84 ja ed. Tulosen ehdotuksen n:o 83 välillä

  Ehdotus n:o 84 "jaa", ehdotus n:o 83 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 64 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 146 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 84.

  7) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 85 ja ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 84 välillä

  Ehdotus n:o 85 "jaa", ehdotus n:o 84 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 67 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 147 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 85.

  8) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 85 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 85 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 82 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 148 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 86

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 86 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 149 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 26 Tieliikelaitos hyväksytään.

  Luku 30 Merenkulkulaitos

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 87

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 87 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 150 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Häkämiehen ehdotuksesta n:o 88

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 88 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 151 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 89

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 89 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 152 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 90

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 90 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 153 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 91

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 91 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 18 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 154 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 92

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 92 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 155 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen, luku 33 Varustamoliikelaitos ja luku 34 Luotsausliikelaitos hyväksytään.

  Luku 40 Ratahallintokeskus

  Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 93

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 93 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 156 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Kuosmasen ehdotus n:o 94 ja ed. Anderssonin ehdotus n:o 95 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 95 ja ed. Kuosmasen ehdotuksen n:o 94 välillä

  Ehdotus n:o 95 "jaa", ehdotus n:o 94 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 71 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 10.

  (