Täysistunnon pöytäkirja 116/2005 vp

PTK 116/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. KESKIVIIKKONA 9. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Lahtela /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9. ja 10.11. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.11. edustaja

 • Saara Karhu /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.11. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2005 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 12 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2005 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 138/2005 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2005 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2005 vp

Lakialoite  LA 13/2003 vp, 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen