Täysistunnon pöytäkirja 116/2006 vp

PTK 116/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. TORSTAINA 16. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannes Manninen /kesk

16. ja 17.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.11. edustajat

 • Virpa Puisto /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

16. ja 17.11. edustajat

 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

16. ja 17.11. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Martin Saarikangas /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 18/2003 vp, 14/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2006 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2006 vp (Sirpa Asko-Seljavaara /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Laki kalastuslain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2006 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

12) Laki sairausvakuutuslain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 138/2006 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2006 vp (Jutta Urpilainen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​