Täysistunnon pöytäkirja 116/2010 vp

PTK 116/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. TORSTAINA 18. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.54) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.54—21.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Marko Asell /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (16.15)
 • Sampsa Kataja /kok (16.17)
 • Anneli Kiljunen /sd (16.24)
 • Heikki A. Ollila /kok (17.28)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (17.36)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 7.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot ja muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2010 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki työntekijän eläkelain 92 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2010 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2010 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 245/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.11.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​