Täysistunnon pöytäkirja 116/2012 vp

PTK 116/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. PERJANTAINA 23. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Paavo Arhinmäki /vas (13.16)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.11.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 164—171/2012 vp, joista hallituksen esitys 166 on esitys valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä.

Talousarviota täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 27.11.2012 kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 745, 754, 801, 807, 821, 823, 825, 829—834, 836, 837, 839, 842, 843, 846, 851, 855/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 163/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 86—99/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/3/2012

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään menoja, tuloja ja yleisperusteluja koskevat muutosehdotukset.

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 500 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause, LTA 86)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa puolustusvoimien toimintamenoihin. (Vastalause, LTA 87)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa kuntien peruspalveluihin tarkoitetun valtionosuuden korottamiseen. (Vastalause, LTA 88)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.20.42 lisäyksenä 3 000 000 euroa satovahinkojen korvaamiseen. (Vastalause, LTA 89)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.50.48 lisäyksenä 4 000 000 euroa poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (Vastalause, LTA 90)

6. Ari Torniainen /kesk Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 6 välin Taavetti—Lappeenranta rakentamisen kilpailutuksen järjestämiseen ja raivaustöiden aloittamiseen tien rakentamista varten. (LTA 93)

7. Ari Torniainen /kesk Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa tien 387 peruskorjaukseen välillä Raippo—Vaalimaa. (LTA 91)

8. Ari Torniainen /kesk Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 13 perusparannuksen aloittamiseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (LTA 92)

9. Pirkko Mattila /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 1 000 000 euroa Oulun Eteläisen Instituutin tutkimustoiminnan kehittämiseen LAGUNA-hankkeen toteutumisen varmistamiseksi Suomessa. (LTA 99)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 66; poissa 31.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 68; poissa 32.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 68; poissa 30.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61, tyhjiä 2; poissa 29.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 60, tyhjiä 2; poissa 30.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 58, tyhjiä 2; poissa 30.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 66, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 9 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisä-talousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 27.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen