Täysistunnon pöytäkirja 116/2013 vp

PTK 116/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. KESKIVIIKKONA 20. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tuula Väätäinen /sd (15.48)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/8/2013

Keskustelussa on Kimmo Kivelä Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 102, ei 65; poissa 32.

( Ään. 1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtion omistajapolitiikka ja omistajuuteen liittyvä ohjaus

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 14/2013 vp (Mauri Pekkarinen /kesk)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mauri Pekkarinen. Seuraavan puheenvuoron käyttää kehitys- ja omistajaohjausministeri Pekka Haavisto.

Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä. Lisäksi myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 181/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2013 vp

Lakialoite  LA 33, 43, 47, 48, 60/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 118/1/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2013 vp

Lakialoite  LA 14/2011 vp, 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 21.11.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​