Täysistunnon pöytäkirja 116/2014 vp

PTK 116/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. TORSTAINA 20. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.22), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.22—19.36) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.36—20.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • James Hirvisaari /m11
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Jari Lindström /ps
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Outi Mäkelä /kok (17.03)
 • Sanna Lauslahti /kok (18.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Suomen maaseutupolitiikka

Keskustelu

Keskustelualoite  KA 8/2014 vp (Pentti Oinonen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja Oinonen. Seuraavan puheenvuoron käyttää maa- ja metsätalousministeri Orpo.

Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä nämä puheenvuorot. Lisäksi puhemies voi myöntää enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun mukaisesti tässä keskustelussa tullaan käyttämään enimmäkseen 1 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jolloin mahdollisimman moni edustaja voi esittää mielipiteensä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 47/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki ryhmäkannelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2014 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2014 vp (Markku Eestilä /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen vuosikertomus 2013; Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle hallituksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja valtion vuosikertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2014 vp

Kertomus  K 16/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 21.11.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​