Täysistunnon pöytäkirja 117/2008 vp

PTK 117/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.01—17.03), puhemies Sauli Niinistö (17.03—18.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.55—19.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Timo Kaunisto /kesk (15.25)
 • Krista Kiuru /sd (16.59)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.—6.12. edustaja

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr

3.12. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

3. ja 4.12. edustaja

 • Christina Gestrin /r

3.—5.12. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.11.—31.12. edustaja

 • Pentti Oinonen /ps

1.—31.12. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

3.—8.12. edustaja

 • Petri Pihlajaniemi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 28, 94/2007 vp, 8/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 5/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 116/4/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

3, 3 a, 4 ja 8 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

8 c §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 c §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 62; poissa 37.

( Ään. 1 )

8 d §

Toinen varapuhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

8 d §:n 1 momentti

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentti saa sen sanamuodon, joka on vastalauseessa 1, eli vaikeavammainen itse saisi määrittää, millä tavoin henkilökohtainen apu järjestetään.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 momentti saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon tekemää esitystä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Satu Taiveaho on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ja ed. Satu Taiveahon ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 d §:n 1 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 65; poissa 34.

( Ään. 3 )

8 d §:n 2 ja 3 momentti hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

8 d §:n 4 momentti

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 momentti poistetaan, jolloin myös lähiomaiset ja perheenjäsenet saisivat paremman mahdollisuuden toimia henkilökohtaisena avustajana.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että 4 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 d §:n 4 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 134, ei 30; poissa 35.

( Ään. 4 )

9 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Voimaantulosäännös

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, eli laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 140, ei 26; poissa 33.

( Ään. 5 )

Johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2008 vp

Lakialoite  LA 90, 95, 104, 128, 129, 135/2007 vp, 22, 35, 56, 72, 77, 86, 95, 101, 103, 107/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 31/2007 vp, 36, 58/2008 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/3/2008

7) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä lisäpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lisäpöytäkirja hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15)  Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Markku Uusipaavalniemi ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Koska ed. Uusipaavalniemen ehdotusta ei ole kannatettu, se raukeaa.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/4/2008

21) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2008 vp

Lakialoite  LA 110/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​