Täysistunnon pöytäkirja 117/2009 vp

PTK 117/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. KESKIVIIKKONA 2. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.01—15.57 ja 18.01—19.15) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Raimo Vistbacka /ps (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.49)
 • Anne Holmlund /kok (16.17)
 • Päivi Lipponen /sd (17.06)
 • Timo V. Korhonen /kesk (17.58)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 116/8/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—4 §:n, 1 luvun otsikon ja 5 §:n mietinnön mukaisina.

6 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa velvoittavampaa muotoa tulkkauspalveluiden järjestämiselle.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukai-sena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 58; poissa 38.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 7 ja 8 §:n ja 2 luvun otsikon, 9—16 §:n ja 3 luvun otsikon, 17—22 §:n ja 4 luvun otsikon, 23—27 §:n ja 5 luvun otsikon, 28—31 §:n ja 6 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2009 vp

Lakialoite  LA 86/2007 vp, 36, 83, 89, 119/2008 vp, 103/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 116/11/2009

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2 luvun 5 §:n ja luvun otsikon, 3 luvun 1 ja 3—5 §:n ja luvun otsikon, 4 luvun 5 ja 7 §:n ja luvun otsikon sekä 5 luvun 2—7, 10 ja 10 a §:n mietinnön mukaisina.

5 luvun 13 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen sisällön, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan omavastuuaika laskee yhdeksästä päivästä viiteen päivään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 13 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 5 luvun otsikon mietinnön mukaisena.

6 luvun 1 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen sisällön, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että peruspäiväraha nousee 25,63 eurosta 32,56 euroon.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Tero Rönnin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Ensin äänestetään ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Anneli Kiljusen ehdotuksen äänin

jaa 131, ei 29; poissa 39.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 58; poissa 39.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 2 §:n mietinnön mukaisena.

6 luvun 3 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen sisällön, mikä tarkoittaa sitä, että tuo täysin käsittämätön 2 momentti poistetaan.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 56; poissa 37.

( Ään. 5 )

6 luvun 3 a §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen sisällön.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 b — 3 e, 5 ja 5 a §:n mietinnön mukaisina.

6 luvun 7 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen sisällön, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuksesta maksettavia päivärahoja ei lasketa työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismäärään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 53; poissa 42.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 8 §:n mietinnön mukaisena.

6 luvun 9 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen sisällön, mikä tarkoittaa sitä, että lisäpäiväoikeutta ei heikennetä.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 105, ei 56; poissa 38.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun otsikon mietinnön mukaisena.

7 luvun 1 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa tältä osin sitä, että työmarkkinatuen tarveharkinta poistetaan nöyryyttävänä.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 7 luvun 2—5 §:n mietinnön mukaisina.

7 luvun 6 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 58; poissa 35.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi 7 luvun 7—11 §:n ja luvun otsikon, 10 luvun 1—6 §:n, luvun otsikon ja IV osan otsikon, 11 luvun 1 ja 12 §:n ja luvun otsikon, 14 luvun 2, 2 a, 3, 3 a, 3 b ja 3 d §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

Voimaantulosäännös

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Koska eduskunta ei hyväksynyt ehdotustani 7 luvun 6 §:n poistamisesta, niin voimaantulosäännös vastalauseen 1 mukaisena ei ole tarkoituksenmukainen, joten en tee muutosehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 116/12/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 1, 1 a ja 1 b §:n ja luvun otsikon, 7 luvun 5, 7 ja 8 §:n ja luvun otsikon sekä 9 luvun 1 §:n mietinnön mukaisina.

9 luvun 2 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 1. Se tarkoittaa, että alle 25-vuotiaalla on oikeus omaehtoisen koulutuksen tukeen ja koulutuksen tarkoituksenmukaisuus harkitaan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 128, ei 30, tyhjiä 1; poissa 40.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi 9 luvun 3—6 §:n mietinnön mukaisina.

9 luvun 7 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 1. Se tarkoittaa, että työttömän oikeussuoja paranee, jos koulutus keskeytyy.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 133, ei 28, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi 9 luvun 8 ja 9 §:n ja luvun otsikon sekä 10 luvun 1 §:n mietinnön mukaisina.

10 luvun 3 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 1. Se tarkoittaa reilumpaa korotusta ylläpitokorvaukseen ja korotettuun ylläpitokorvaukseen.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 29; poissa 38.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi 10 luvun 5 ja 6 §:n ja luvun otsikon, 12 luvun 3—5 §:n ja luvun otsikon, 13 luvun 2 §:n ja luvun otsikon sekä voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston tiedonanto Kööpenhaminan ilmastokokouksesta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston tiedonanto 2.

Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 233/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 235/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2009 vp

Lakialoite  LA 62/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.12.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​