Täysistunnon pöytäkirja 117/2013 vp

PTK 117/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. TORSTAINA 21. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.55—18.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (p)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kaj Turunen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Kaj Turunen /ps (16.16)
 • Suna Kymäläinen /sd (16.16)
 • Lasse Männistö /kok (16.26)
 • Outi Mäkelä /kok (16.37)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2013 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2013 vp (Markku Eestilä /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2013 vp (Markus Mustajärvi /vr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 22.11.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​