Täysistunnon pöytäkirja 117/2014 vp

PTK 117/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. PERJANTAINA 21. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—14.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.11.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 245—257/2014 vp, joista hallituksen esitys 247/2014 vp on esitys vuoden 2015 talousarvioesityksen täydentämisestä

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 755, 798, 803, 804, 806, 816, 818, 823, 825—827, 832, 839/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/10/2014

Keskustelussa on Esko Kiviranta Eeva-Maria Maijalan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 147, ei 31, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/11/2014

Keskustelussa on Ville Vähämäki Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 141, ei 39; poissa 19.

( Ään. 2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/14/2014

Keskustelussa on Arja Juvonen Johanna Jurvan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 49; poissa 21.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/16/2014

Keskustelussa on Ari Jalonen Osmo Kokon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus ja Ari Jalosen tekemä lausumaehdotus ovat vastakkaiset, joten Ari Jalosen lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/18/2014

Keskustelussa on Ari Jalonen Osmo Kokon kannattamana ehdottanut, että yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liite ja lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteestä ja lakiehdotuksista päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteen ja lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liite ja lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 5 )

Yleissopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan liitteen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/20/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Johanna Jurvan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Juha Rehula on Terhi Peltokorven kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat vastakkaiset, joten ensin äänestetään Hanna Mäntylän ehdotuksesta Juha Rehulan ehdotusta vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta Juha Rehulan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juha Rehulan ehdotuksen äänin

jaa 126, ei 49, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 69; poissa 20.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/21/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 127, ei 51; poissa 21.

( Ään. 8 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/27/2014

Keskustelussa on Arto Pirttilahti Eeva-Maria Maijalan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 145, ei 31; poissa 23.

( Ään. 9 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2013 vp, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/4/2014

Yleiskeskustelussa on Timo Kalli Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Ville Vähämäki Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen Timo Kallin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Timo Kallin ehdotuksen äänin

jaa 143 ei 37; poissa 19.

( Ään. 10 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan äänet jakautuivat

jaa 89, ei 89; poissa 21.

( Ään. 11 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Koska koneäänestys on tuottanut tasatuloksen, joudumme toimittamaan avoimen lippuäänestyksen. Lippuäänestys toimitetaan kahta uurnaa käyttäen.

Pyydän edustajia ottamaan esiin laatikoissa olevat äänestysliput. Erikseen on jaa-lippu ja ei-lippu, ja lipussa lukee edustajan nimi. Vain ne liput, joissa on edustajan nimi, ovat tässä äänestyksessä käytettävissä.

Pyydän edustajia pysymään paikallaan ja keskittymään äänestystoimitukseen. — Onko jokainen edustaja löytänyt äänestyslipun? — Pyydän vakavuutta asiaan.

Siis jaa- tai ei-lippu, jossa on oma nimi, ja valiokunnan ehdotus "jaa" ja Timo Kallin ehdotus "ei".

Vielä ennen äänestyksen alkua nimetään ääntenlaskijat. Kutsun ääntenlaskijoiksi edustajat Timo Soinin ja Ilkka Kanervan.

"Jaa" äänestivät seuraavat edustajat:

Sauli Ahvenjärvi /kd, Heikki Autto /kok, Jouni Backman /sd, Thomas Blomqvist /r, Jörn Donner /r, Markku Eestilä /kok, Eeva-Johanna Eloranta /sd, Maarit Feldt-Ranta /sd, Tarja Filatov /sd, Christina Gestrin /r, Sanni Grahn-Laasonen /kok, Lars Erik Gästgivars /r, Leena Harkimo /kok, Timo Heinonen /kok, Rakel Hiltunen /sd, Anne Holmlund /kok, Lauri Ihalainen /sd, Harri Jaskari /kok, Kalle Jokinen /kok, Mikael Jungner /sd, Jouko Jääskeläinen /kd, Ilkka Kanerva /kok, Ilkka Kantola /sd, Mika Kari /sd, Sampsa Kataja /kok, Pia Kauma /kok, Anneli Kiljunen /sd, Krista Kiuru /sd, Pauli Kiuru /kok, Jukka Kopra /kok, Johannes Koskinen /sd, Esko Kurvinen /kok, Merja Kuusisto /sd, Suna Kymäläinen /sd, Jukka Kärnä /sd, Sanna Lauslahti /kok, Eero Lehti /kok, Elina Lepomäki /kok, Antti Lindtman /sd, Riitta Myller /sd, Outi Mäkelä /kok, Tapani Mäkinen /kok, Merja Mäkisalo-Ropponen /sd, Lasse Männistö /kok, Elisabeth Nauclér /r, Mikaela Nylander /r, Mats Nylund /r, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Petteri Orpo /kok, Heli Paasio /sd, Sirpa Paatero /sd, Sari Palm /kd, Mikael Palola /kok, Jaana Pelkonen /kok, Tuula Peltonen /sd, Raimo Piirainen /sd, Kari Rajamäki /sd, Leena Rauhala /kd, Pekka Ravi /kok, Paula Risikko /kok, Päivi Räsänen /kd, Matti Saarinen /sd, Pertti Salolainen /kok, Kristiina Salonen /sd, Janne Sankelo /kok, Sari Sarkomaa /kok, Kimmo Sasi /kok, Arto Satonen /kok, Jouko Skinnari /sd, Eero Suutari /kok, Katja Taimela /sd, Hanna Tainio /sd, Kari Tolvanen /kok, Erkki Tuomioja /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Anu Urpalainen /kok, Jutta Urpilainen /sd, Raija Vahasalo /kok, Harry Wallin /sd, Stefan Wallin /r, Sinuhe Wallinheimo /kok, Jan Vapaavuori /kok, Ulla-Maj Wideroos /r, Pauliina Viitamies /sd, Pia Viitanen /sd, Sofia Vikman /kok, Anne-Mari Virolainen /kok, Tuula Väätäinen /sd, Ben Zyskowicz /kok ja Peter Östman /kd.

"Ei" äänestivät seuraavat edustajat:

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr, Mikko Alatalo /kesk, Sirkka-Liisa Anttila /kesk, Paavo Arhinmäki /vas, Tuija Brax /vihr, Juho Eerola /ps, Ritva Elomaa /ps, Satu Haapanen /vihr, Teuvo Hakkarainen /ps, Lasse Hautala /kesk, Lauri Heikkilä /ps, James Hirvisaari /m11, Reijo Hongisto /ps, Katja Hänninen /vas, Olli Immonen /ps, Ari Jalonen /ps, Anssi Joutsenlahti /ps, Johanna Jurva /ps, Arja Juvonen /ps, Pietari Jääskeläinen /ps, Antti Kaikkonen /kesk, Timo Kalli /kesk, Risto Kalliorinne /vas, Anne Kalmari /kesk, Johanna Karimäki /vihr, Elsi Katainen /kesk, Inkeri Kerola /kesk, Pentti Kettunen /ps, Kimmo Kivelä /ps, Esko Kiviranta /kesk, Osmo Kokko /ps, Anna Kontula /vas, Martti Korhonen /vas, Annika Lapintie /vas, Paula Lehtomäki /kesk, Jari Leppä /kesk, Jari Lindström /ps, Mika Lintilä /kesk, Maria Lohela /ps, Markus Lohi /kesk, Anne Louhelainen /ps, Eeva-Maria Maijala /kesk, Pirkko Mattila /ps, Silvia Modig /vas, Markus Mustajärvi /vr, Jari Myllykoski /vas, Lea Mäkipää /ps, Hanna Mäntylä /ps, Martti Mölsä /ps, Mika Niikko /ps, Jussi Niinistö /ps, Ville Niinistö /vihr, Pentti Oinonen /ps, Tom Packalén /ps, Aila Paloniemi /kesk, Mauri Pekkarinen /kesk, Aino-Kaisa Pekonen /vas, Terhi Peltokorpi /kesk, Arto Pirttilahti /kesk, Tuomo Puumala /kesk, Mika Raatikainen /ps, Antti Rantakangas /kesk, Juha Rehula /kesk, Eero Reijonen /kesk, Markku Rossi /kesk, Simo Rundgren /kesk, Vesa-Matti Saarakkala /ps, Anni Sinnemäki /vihr, Juha Sipilä /kesk, Timo Soini /ps, Ismo Soukola /ps, Eila Tiainen /vas, Kimmo Tiilikainen /kesk, Jani Toivola /vihr, Maria Tolppanen /ps, Ari Torniainen /kesk, Reijo Tossavainen /ps, Kaj Turunen /ps, Kauko Tuupainen /ps, Oras Tynkkynen /vihr, Tapani Tölli /kesk, Kari Uotila /vas, Mirja Vehkaperä /kesk, Anu Vehviläinen /kesk, Erkki Virtanen /vas, Pertti Virtanen /ps, Ville Vähämäki /ps, Juha Väätäinen /ps ja Jyrki Yrttiaho /vr.

Poissa äänestyksestä olivat seuraavat edustajat:

Maria Guzenina /sd, Pekka Haavisto /vihr, Pertti Hemmilä /kok, Anna-Maja Henriksson /r, Susanna Huovinen /sd, Saara Karhu /sd, Katri Komi /kesk, Timo V. Korhonen /kesk, Leila Koskela /kesk, Seppo Kääriäinen /kesk, Päivi Lipponen /sd, Marjo Matikainen-Kallström /kok, Markku Mäntymaa /kok, Pirkko Ruohonen-Lerner /ps, Annika Saarikko /kesk, Mikko Savola /kesk, Osmo Soininvaara /vihr, Alexander Stubb /kok ja Lenita Toivakka /kok.

Äänestyksessä annettiin 90 jaa-ääntä ja 89 ei-ääntä; poissa 19. Jukka Gustafssonin äänestyslippu hylättiin työjärjestyksen 62 §:n vastaisena.

Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tuloveroasteikko saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kari Uotila on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattama ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Timo Kallin ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan eduskunta Ville Vähämäen äänin

jaa 121, ei 50, tyhjiä 5; poissa 23.

( Ään. 12 )

2) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Kari Uotilan ehdotuksen äänin

jaa 106, ei 66, tyhjiä 3; poissa 24.

( Ään. 13 )

3) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 105, ei 72; poissa 22.

( Ään. 14 )

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

23 §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 23 §:ää, äänin

jaa 138, ei 37; poissa 24.

( Ään. 15 )

31 a §, jota ei ole mietinnössä

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 1 mukainen uusi 31 a §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 31 a §:ää, äänin

jaa 102, ei 74; poissa 23.

( Ään. 16 )

33 a §, jota ei ole mietinnössä

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 33 a §:ää, äänin

jaa 108, ei 43, tyhjiä 23; poissa 25.

( Ään. 17 )

33 b §, jota ei ole mietinnössä

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 33 b §:ää, äänin

jaa 108, ei 33, tyhjiä 33; poissa 25.

( Ään. 18 )

50 §, jota ei ole mietinnössä

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 50 §:ää, äänin

jaa 109, ei 59, tyhjiä 8; poissa 23.

( Ään. 19 )

52 §, jota ei ole mietinnössä

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen, joka on sama kuin edustaja Kauman ym. allekirjoittama esitys.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Riittää pelkkä ehdotuksen toteaminen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 52 §:ää, äänin

jaa 108, ei 66, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 20 )

64 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 64 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 133, ei 42; poissa 24.

( Ään. 21 )

93 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Teen ehdotuksen vastalauseen 2 mukaan.

Risto  Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Kari Uotila on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Timo Kallin ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Kari Uotilan ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 44, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 22 )

2) Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Kari Uotilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 93 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 135, ei 38; poissa 26.

( Ään. 23 )

124 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Ville Vähämäen ehdotuksen äänin

jaa 144, ei 30, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 24 )

2) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 124 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 96, ei 82; poissa 21.

( Ään. 25 )

125 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Ville Vähämäen ehdotuksen äänin

jaa 131, ei 44, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 26 )

2) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 124 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 117, ei 60; poissa 22.

( Ään. 27 )

126 a §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Mika Lintilä /kesk:

Puhemies! Kannatan.

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen pykälänpoistoesityksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli Mika Lintilän kannattamana ja Ville Vähämäki Maria Lohelan kannattamana ovat ehdottaneet, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ja Ville Vähämäen ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 126 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 28 )

127 b §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen pykälänmuutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 127 b §:ää, äänin

jaa 139, ei 36; poissa 24.

( Ään. 29 )

Voimaantulosäännös

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen esityksen voimaantulosäännökseksi.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 74; poissa 22.

( Ään. 30 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.—5. lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/5/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

15 §

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen, joka mahdollistaa monimuotoisten tilojen sukupolvenvaihdokset jatkossakin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Sisältöä ei tarvitse todeta. — Seuraavaksi edustaja Hautala.

Lasse Hautala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Lauri Heikkilä /ps:

Herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari on Lasse Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Lauri Heikkilä on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Lauri Heikkilän ehdotuksesta edustaja Anne Kalmarin ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta Anne Kalmarin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Anne Kalmarin ehdotuksen äänin

jaa 135, ei 36, tyhjiä 5; poissa 23.

( Ään. 31 )

2) Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 32 )

24 §

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen.

Lasse Hautala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari on Lasse Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Lauri Heikkilä on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anne Kalmarin ja Lauri Heikkilän ehdotukset ovat samansisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anne Kalmarin ja Lauri Heikkilän ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 24 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 66; poissa 22.

( Ään. 33 )

26 a §

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen.

Lasse Hautala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari on Lasse Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Lauri Heikkilä on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anne Kalmarin ja Lauri Heikkilän ehdotukset ovat samansisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anne Kalmarin ja Lauri Heikkilän ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 26 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 66; poissa 22.

( Ään. 34 )

Voimaantulosäännös

Puhemies Eero Heinäluoma:

Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Voimaantulosäännös on... Pyytääkö edustaja Heikkilä puheenvuoron?

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Huomautan, että salissa liikkuminen samaan aikaan, kun on ehdotuksia tehty, on kielletty, koska ei voi tietää, kuka pyytää puheenvuoroa ja kuka liikkuu jaloitellakseen. — Edustaja Elomaa.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lauri Heikkilä on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 66; poissa 22.

( Ään. 35 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/8/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

64 a §

Eeva-Maria  Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Mirja  Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva-Maria Maijala on Mirja Vehkaperän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 64 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 66; poissa 33.

( Ään. 36 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen vuosikertomus 2013; Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle hallituksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja valtion vuosikertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2014 vp

Kertomus  K 16/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi; Hal- lituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 233/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 25.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​