Täysistunnon pöytäkirja 118/2001 vp

PTK 118/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. PERJANTAINA 19. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Leea Hiltunen /kd
 • Matti Huutola /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.10. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok

21.—23.10. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.10. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Leea Hiltunen /kd
 • Matti Huutola /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Ola Rosendahl /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 17. päivänä lokakuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 172—192/2001 vp, joista hallituksen esitys 177/2001 vp on esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 23. päivänä lokakuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 908, 912, 914, 924, 931, 950, 952—954/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun liikennevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

liikennevaliokunnan varajäseneksi ed. Myllyniemi ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Kiviniemi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi, 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen