Täysistunnon pöytäkirja 118/2002 vp

PTK 118/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. KESKIVIIKKONA 16. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.10. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Outi Ojala /vas

16. ja 17.10. edustaja

 • Jouni Backman /sd

16.—18.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Sauli Niinistö /kok

16.—25.10. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Markku Markkula /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kari Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.10. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.10. edustajat

 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas

16.—18.10. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelun aloittaa valiokunnan puheenjohtaja ed. Pulliainen, olkaa hyvä! (Hälinää) Ed. Pulliainen, odotetaan aivan hetki.

No niin, ed. Pulliainen, voitte aloittaa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Eilen pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 117/6/2002

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetetään sivistysvaliokuntaan. Eilen pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 117/7/2002

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

6) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2002 vp (Janina Andersson /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2002 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

8) Laki kiinteistöverolain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2002 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

10) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2002 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2002 vp (Kimmo Kiljunen /sd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

14) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2002 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2002 vp (Marjukka Karttunen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki tieliikennelain 83 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2002 vp (Pekka Nousiainen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​