Täysistunnon pöytäkirja 118/2009 vp

PTK 118/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. TORSTAINA 3. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.00—18.15) ja puhemies Sauli Niinistö (18.15—19.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jari Larikka /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Jari Larikka /kok (16.16)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (16.16)
 • Tapani Mäkinen /kok (16.17)
 • Jutta Urpilainen /sd (17.01)
 • Sampsa Kataja /kok (17.30)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Muita edustajia pyydän istumaan, että erottuu. Ensimmäinen kysymys, ed. Paasio. (Hälinää — puhemies koputtaa)

Sali hiljentyköön, ja kuunnellaan ed. Paasion kysymys.

2)  Suomen osallistuminen Afganistanin kriisinhallintaan

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käydään ajankohtaiskeskustelu Suomen osallistumisesta Afganistanin kriisinhallintaan. Keskustelun avaa ulkoasiainministeri Stubb.

Ministeri Stubbin puheenvuoron jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan V-painikkeella. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1.—3. ja 5.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2009 vp

Lakialoite  LA 62/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/2/2009

14) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 1/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/3/2009

18) Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

19) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä päätösehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn päätösehdotuksen.

Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20)  Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 253/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 4.12.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen