Täysistunnon pöytäkirja 118/2010 vp

PTK 118/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.32), puhemies Sauli Niinistö (16.32—19.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.01—20.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.19)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.27)
 • Ulla Karvo /kok (14.59)
 • Janne Seurujärvi /kesk (14.59)
 • Anu Vehviläinen /kesk (15.49)
 • Juha Korkeaoja /kesk (16.34)
 • Anne Holmlund /kok (16.41)
 • Ilkka Kantola /sd (16.55)
 • Timo V. Korhonen /kesk (17.00)
 • Päivi Lipponen /sd (18.38)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 18.11.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 44—45/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 44 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 45 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär- jestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2010 vp

Kertomus  K 6/2010 vp

Kertomus  K 7/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jossa valiokunta on valmistellut täysistuntokeskustelua varten eritysteeman "Euroopan turvallisuusrakenteet — Kohti laajenevaa turvallisuusyhteisöä". Tämän teeman valinta perustuu eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumissa käytyyn keskusteluun.

Valiokunnan puheenjohtajan ed. Pertti Salolaisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto lisäksi suosittelee, että tämän jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Ennen kuin ed. Salolainen aloittaa esittelypuheenvuoronsa, pyydän salia rauhoittumaan: jokainen istuutuu paikalleen, ja jos ei istuudu, poistuu salista. — Ed. Salolainen, olkaa hyvä!

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 257/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 259/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 260/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 261/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys rautatielaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 262/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 263/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 264/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu keskeytettiin 19.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 117/5/2010

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Lakialoite laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 84/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 79/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä se-kä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/1/2010

21) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/2/2010

23) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/3/2010

25) Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/4/2010

26) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1144—1147/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Keskustelua ei syntynyt.

Talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

33) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 114—128/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Keskustelua ei syntynyt.

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 133/2007 vp, 128/2008 vp, 91, 100, 116/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 37/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 24.11.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen