Täysistunnon pöytäkirja 118/2013 vp

PTK 118/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. PERJANTAINA 22. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.01—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (p)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • James Hirvisaari /m11
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 21.11.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 192—199/2013 vp, joista hallituksen esitys 193 on esitys vuoden 2014 talousarvioesityksen täydentämisestä.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 782, 870, 873, 932, 956, 958, 967, 969—971, 973, 974, 976—981, 985, 992/2013 vp.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 3.12.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2017. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 181/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2013 vp

Lakialoite  LA 33, 43, 47, 48, 60/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 116/3/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Hallituksen esitykseen 181 sisältyvän 1. lakiehdotuksen 1 §

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen 1 §:ään vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen ehdotusta.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Ville Vähämäen ja Mika Lintilän ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Mikä Lintilän ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Ville Vähämäen ehdotuksen äänin

jaa 123, ei 30, tyhjiä 3; poissa 43.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 94, ei 62; poissa 43.

( Ään. 2 )

Hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen 23 §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen 23 §:ään.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen ehdotusta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 23 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 23 §:ää, äänin

jaa 124, ei 30, tyhjiä 2; poissa 43.

( Ään. 3 )

Hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen 124 §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen 124 §:ään.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen ehdotusta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 124 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 124 §:ää, äänin

jaa 125, ei 30, tyhjiä 2; poissa 42.

( Ään. 4 )

Hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen 127 b §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen 127 b §:ään.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen ehdotusta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 127 b § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 127 b §:ää, äänin

jaa 97, ei 58, tyhjiä 2; poissa 42.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen, hallituksen esityksiin HE 105/2013 vp ja HE 181/2013 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvien 3.—5. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvien 3.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Äsken tuloverolain 127 b §:ää koskevassa äänestyksessä, joka koski kotitalousvähennyksen perustetta, painoin vahingossa vihreää nappia. Tarkoitukseni oli painaa punaista. Äänestyskäyttäytymiseni oli tämänlainen myös valtiovarainvaliokunnassa, joten jos voidaan korjata punaiseksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Koska asiasta on nähtävästi tarvetta keskustella vielä ensi viikollakin, asian käsittely aikataulukiireitten vuoksi keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/19/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 26.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 26.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 26.11.2013 kello 16.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 26.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​