Täysistunnon pöytäkirja 119/2012 vp

PTK 119/2012 vp

tarkastettu versio 2.0

119. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.04), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.04—18.16) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.16—19.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sinuhe Wallinheimo /kok (16.16)
 • Satu Haapanen /vihr (16.22)
 • Pia Kauma /kok (16.45)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 75/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2012 vp (Maria Tolppanen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2012 vp (Sampsa Kataja /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Määrärahan osoittaminen Puolustusvoimien toimintamenoihin kertausharjoitusten lisäämiseen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 602/2012 vp (Mikko Savola /kesk ym.)

Talousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 30.11.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​