Täysistunnon pöytäkirja 12/2004 vp

PTK 12/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. TORSTAINA 19. HELMIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.2. edustajat

 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

19. ja 20.2. edustajat

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jari Vilén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.2. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ahti Vielma /kok

19. ja 20.2. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Jukka Roos ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Unto Valpas.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 17.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen