Täysistunnon pöytäkirja 12/2006 vp

PTK 12/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. KESKIVIIKKONA 22. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Heikki A. Ollila /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.2. edustajat

 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

22. ja 23.2. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

22.—24.2. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.2. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

22.—24.2. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.2. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

22. ja 23.2. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

22.—24.2. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Thaimaan parlamentin varapuhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Thaimaan parlamentin toinen varapuhemies tohtori Lalita Lerksamran seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi Suomen eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 10/2/2006

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 83/2003 vp, 69/2004 vp, 73/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 34/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Laki Suomen perustuslain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 148/2005 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​