Täysistunnon pöytäkirja 12/2008 vp

PTK 12/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. TORSTAINA 21. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tuulikki Ukkola /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.2. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

21. ja 22.2. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Eero Lehti /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20. ja 21.2. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

21.2. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Taiveaho /sd

21. ja 22.2. edustaja

 • Maarit Feldt-Ranta /sd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

21.2.—19.6. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Ed. Tuulikki Ukkola merkittiin läsnä olevaksi.

__________

2) Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​